Oldael
Home Nieuws Cliënten als ervaringsdeskundigen in spiegelgesprekken 

Cliënten als ervaringsdeskundigen in spiegelgesprekken 

17 februari 2016

spiegelgesprekZorggroep Oldael gaat van start met spiegelgesprekken met de cliënten en hun familieleden van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren.

In een spiegelgesprek zijn zorgmedewerkers de toehoorders. Cliënten en familieleden geven feedback op hoe zij de zorg, bejegening en dienstverlening ervaren. Het doel is om de cliëntvriendelijkheid te verbeteren.

"We krijgen als het ware 'een spiegel voor', rechtstreeks van de cliënt zelf.  De face-to-face terugkoppeling blijkt in de praktijk een groot effect te hebben op de toehoorder. Ook komen er vaak concrete verbeteracties uit de feedback", stelt medewerker beleid & kwaliteit Renée Walhain, die de spiegelgesprekken coördineert. "De nadruk ligt op dit moment bij de wijze van omgaan met onvrede en klachten, maar het instrument kan uiteraard ook voor andere vragen worden gebruikt."


De spiegelgesprekken worden geleid door een onafhankelijk gespreksleider van Quasir. Oldeslo bijt morgen, 18 februari, het spits af met familie en  cliënten  van de derde etage. De volgende spiegelgesprekken staan gepland op 23 maart (Oldeslo begane grond, eerste en tweede etage) en op 8 juni (Aelbrecht van Beijeren).  

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag