Oldael

Langer zelfstandig en toch beschut wonen? Welkom bij Zorggroep Oldael

Zorggroep Oldael biedt ouderen een thuis, met aandachtige zorg en oog voor uw welzijn. Een plek waar ouderen samen met  leeftijdgenoten en met  passende voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Zorggroep Oldael heeft twee locaties in Den Haag: woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren, in de wijk Benoordenhout, en woonzorgcentrum Oldeslo, in de wijk Duttendel. 

Aelbrecht van Beijeren biedt woonruimte aan 56 bewoners, Oldeslo  kan 100 bewoners huisvesten. Naast de locatie Oldeslo staan 16 aanleunwoningen. De locatie Oldeslo heeft ook een gesloten afdeling Facet, waar 15 bewoners wonen. 

Beide locaties bieden 1-persoonsappartementen en echtparenappartementen.  Om op de locaties te wonen is een WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie 4, 5 of 6 vereist. Dat geldt niet voor de aanleunwoningen. 

Hier leest u meer over wonen bij Oldael .

Tijdelijk verblijf

U kunt bij Oldael ook terecht voor een kortdurend verblijf, bijvoorbeeld wanneer u uit het ziekenhuis bent ontslagen, maar nog niet terug kunt naar huis, of tijdens vakantie van uw mantelzorg.  

Wij leveren uitsluitend zorg in onze complexen.

Keuzehulp

 Ontdek de mogelijkheden bij Oldael met de   Keuzehulp. In 3 stappen ziet u direct wat  bij u past en waar u  recht op heeft.  Dit verschilt per situatie.  Voor  particuliere  cliënten  - met of zonder een Persoonsgebonden Budget (PGB) -  gelden andere regels en afspraken dan wanneer u  Zorg In Natura (ZIN)  via de Wet Langdurige Zorg (WLZ) bij ons afneemt.  

U kunt de informatie uit de keuzehulp opslaan en uitprinten om nog eens rustig na te lezen.  U kunt natuurlijk ook  direct een afspraak met onze cliëntadviseur maken  nadat u de stappen heeft doorlopen. Uw keuzes worden dan automatisch meegestuurd met het afspraakformulier, zodat de cliëntadviseur u snel kan helpen.

Waarom Kiezen voor Oldael?


Locaties

IMG_8579

Oldeslo

 Score op Zorgkaart Nederland
 Rust en ruimte in de groene en statige wijk Duttendel
7.5
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag