Oldael

Waardig wonen in gastvrij Oldael

Zorggroep Oldael biedt ouderen een thuis, met aandachtige zorg en oog voor uw welzijn. Een plek waar ouderen samen met  leeftijdgenoten en met  passende voorzieningen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Zorggroep Oldael heeft twee locaties in Den Haag: woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren, in de wijk Benoordenhout, en woonzorgcentrum Oldeslo, in de wijk Duttendel. 

Aelbrecht van Beijeren biedt woonruimte aan 56 bewoners, Oldeslo  kan 100 bewoners huisvesten. Naast de locatie Oldeslo staan 16 aanleunwoningen. De locatie Oldeslo heeft ook een extra beschermde afdeling Facet, waar 15 bewoners wonen. 

Beide locaties bieden éénpersoonsappartementen en echtparenappartementen.  Om op de locaties te wonen is een WLZ (Wet Langdurige Zorg)-indicatie VV4, 5 of 6 vereist. Dat geldt niet voor de aanleunwoningen. 

Hier leest u meer over wonen bij Oldael .

Wij leveren uitsluitend zorg in onze complexen.

Waarom Kiezen voor Oldael?


Locaties

IMG_8579

Oldeslo

 Score op Zorgkaart Nederland
 Rust en ruimte in de groene en statige wijk Duttendel
7.6
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag