Oldael
Home Nieuws  10 november: dag van de mantelzorg!

 10 november: dag van de mantelzorg!

10 november 2021

 Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, partner of vriend(in). Ze helpen en bieden begeleiding voor hun dierbare vanuit hun persoonlijke band. 

Oldael waardeert de aandacht van mantelzorgers voor onze bewoners enorm. Om onze waardering te laten blijken ontvangen alle mantelzorgers op 10 november (en de dagen erna) een attentie van Oldael. Wat mantelzorgers doen is niet vanzelfsprekend, het is bijzonder en verdient waardering.

Attentie voor mantelzorgers

De mantelzorgers ontvangen bij de receptie van Aelbrecht van Beijeren  of via de EVV in Oldeslo een envelopje. In de envelop zit een zakje bloemzaadjes en een kaartje met daarop de tekst:

"Mantelzorger bedankt! Uw aandacht is voor onze bewoner, uw dierbare én voor ons van onschatbare waarde!"

Dag van de mantelzorg-2Dag van de mantelzorg


Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag