Oldael
Home Nieuws 27 mei: Adoptiedag Oldeslo

27 mei: Adoptiedag Oldeslo

18 mei 2016

Sinds eind vorig jaar komen kinderen van de Vrije School één keer in de maand naar Oldeslo toe om gezellig met de bewoners activiteiten te doen. Dit doen zij in het kader van een proef ‘Adopteer een verzorgingshuis’, een initiatief van Stichting Creatief Onderwijs.

De proef is zeer leuk en succesvol gebleken en wordt nu landelijk uitgerold. Oldeslo heeft de primeur als eerste verzorgingshuis in Nederland ‘geadopteerd’ te worden door de Vrije School! Om dit officieel in te luiden, vindt er een Adoptiedag plaats op vrijdag 27 mei 2016. Stichting Creatief Onderwijs nodigt bewoners van Oldeslo en u als familie van harte uit aanwezig te zijn bij de Adoptiedag!

  • Datum:     Vrijdag 27 mei 2016
  • Tijd:         10:30-12:00 uur
  • Locatie:     Vrije School, Abbenbroekweg 7 in Den Haag

Wat gaat er gebeuren tijdens de Adoptiedag?

Op de Adoptiedag zijn er verschillende activiteiten die de school heeft georganiseerd voor de bewoners van Oldeslo. Zo kan er geschilderd en muziek gemaakt worden, wordt er gezongen, kunnen ouderen een hand-of hoofd massage krijgen, hun nagels laten lakken of een spelletje spelen (bij goed weer buiten).

Aanmelden

Wilt u mee en uw familielid begeleiden naar de school? Dan kunt u zich aanmelden bij Charlotte Servatius via parel-lot@planet.nl. Zij is vrijwilligster bij het Steunfonds Oldeslo en organiseert dit samen met Joke van der Hout. Zij zullen de coördinatie van de dag op zich nemen en verwelkomen u graag op vrijdag 27 mei.

Foto´s

Op de Adoptiedag zullen foto´s gemaakt worden. Mocht u bezwaar hebben dat een foto waar u of uw familielid op staat, gebruikt wordt door Stichting Creatief Onderwijs (en Oldael), bijvoorbeeld op de website, maak dit dan kenbaar bij de organisatoren.

Vragen?

Voor vragen over de Adoptiedag kunt u terecht bij:

Charlotte_ServatiusCharlotte Servatius: parel-lot@planet.nl

Joke_van_der_Hout Joke van der Hout: jokevanderhout@gmail.com

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag