Oldael
Home Nieuws 60-jarig jubileum van  Oldeslo

60-jarig jubileum van  Oldeslo

16 september 2021

 Oldeslo60jaarVandaag, op 16 september 2021, viert Oldeslo haar 60-jarig jubileum.

Deze mijlpaal vieren wij met onze (aanleun)bewoners, hun familie en onze medewerkers. Oldeslo staat de hele week in teken van dit feest met elke dag verwennerijen.  

Willeke Alberti trad vandaag op voor bewoners van Oldeslo

Vanmiddag trad Willeke Alberti op, vanwege de coronamaatregelen was dit optreden exclusief voor de bewoners van Oldeslo. Het   Steunfonds van Oldeslo   heeft dit optreden aangeboden.

Dit 60-jarig jubileum is een gelegenheid om stil te staan bij onze rol in de geschiedenis van de Haagse ouderenzorg. 

IMG_1771Oldael hoopt in de toekomst van waarde te kunnen blijven binnen het netwerk van de zorg binnen Haaglanden, want met het oog op de huidige ontwikkelingen zullen we elkaar hard nodig hebben om kwalitatieve zorg te kunnen blijven leveren!

Het fundament van Oldeslo, 60 jaar geleden

Oldeslo is van origine een rusthuis opgericht vanuit de Doopsgezinde gemeente, en vormt een herkenbaar punt in de Haagse wijk Duttendel. 

Oldeslo1965Oldeslo heeft een rijke geschiedenis van medemenselijkheid, wat daarmee een stevig fundament is naar de toekomst.

 De Doopsgezinden zochten na de Tweede Wereldoorlog een oplossing voor bejaarden door de bouw van een rusthuis. Zij richtten Stichting Oldeslo op waarin de kerkenraad van de Doopsgezinde gemeente veel zeggenschap had. Zo werd er aan het huis een kapel gebouwd als tweede preekplaats in Den Haag. Tot de dag van vandaag vinden er kerkdiensten plaats in de kapel.

Ouderenzorg in Duttendel en Benoordenhout

OldesloenAvBOldeslo is in 2002 gefuseerd met Aelbrecht van Beijeren, gelegen in Benoordenhout. Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren vormen sindsdien samen Oldael (Old+Ael). Beide huizen hebben hun eigen karakter weten te behouden, terwijl zij hun missie en visie delen.

Hoe wij onze bewoners benaderen

Ieder mens is uniek, heeft een eigen levensverhaal met eigen wensen en behoeften. Oldael sluit aan bij haar bewoners. De bewoners beslissen zelf over de invulling van hun leven, samen met hun naasten.

Onze toekomstvisie op vastgoed

Oldael renoveert het vastgoed zodat de bewoners ook in de toekomst beschermd en veilig kunnen wonen. We pakken de ontwikkeling van het vastgoed stapsgewijs aan, zodat bewoners er zo min mogelijk hinder van ondervinden.

Renovatie Aelbrecht van Beijeren 2021-2022

Aelbrecht van Beijeren wordt in dit en volgend jaar gerenoveerd. Morgen is de oplevering van fase 1 een feit: de 3e etage voldoet geheel aan de wensen en eisen van de moderne tijd. De verwachting is dat Aelbrecht van Beijeren in 2022 volledig gerenoveerd zal zijn.

 Na Aelbrecht van Beijeren zal ook Oldeslo worden gerenoveerd. De plannen hiervoor zijn nog in de beginfase.

Vastgoed Oldael in 2025

Onze gebouwen bieden straks meer comfort. Ouderen kunnen beschermd en veilig wonen met de mogelijkheid om met gelijkgestemden waardig oud te zijn. Om dit te realiseren creëren wij gemeenschapsruimten. De gebouwen zijn straks zo ingericht dat het er nog fijner werken is voor medewerkers.

Samenwerking met partnerorganisaties in de regio

HaaglandenSamen met onze partners werken we aan een sterk zorg- en ondersteuningsnetwerk: een ‘steunstructuur’ voor ouderen in onze omgeving. Dit doen we vanuit onze locaties, maar ook spelen we een actieve rol in zowel ‘horizontale’ samenwerking (zorgkantoor, ZorgScala Haaglanden) als ‘verticale’ samenwerking met andere partners in de zorgketen (Stichting Transmurale Zorg).

Lerend netwerk

Bovendien maakt Oldael deel uit van een leren netwerk, bestaande uit relatief 'kleine' ouderenzorgorganisaties in de regio. Met ons lerend netwerk streven we naar een structurele en operationele samenwerking waarbij we onze eigen kleinschalige identiteit behouden.

Oldael uitgeroepen tot beste werkgever

bestewerkgeverkeurmerkMedewerkers, vrijwilligers, mantelzorgers, stagiaires en leerlingen zijn de basis en het fundament van Oldael. We zetten ons dagelijks in voor hun werkplezier.

 We zijn dan ook erg blij dat uit de jaarlijkse medewerkertevredenheidsmeting door Effectory blijkt dat we het World-class Workplace keurmerk waard zijn.  Oldael is daarmee volgens medewerkers een van de beste werkgevers. 

Arbeidsmarkt en maatschappelijke verantwoordelijkheid

Oldael voelt als werkgever een maatschappelijke verantwoordelijkheid en neemt deel aan arbeidsmarktprojecten. Enkele voorbeelden van projecten zijn:

Samen met JINC biedt Oldael jongeren perspectief in de ouderenzorg

JINC-logoOldael neemt een actieve rol op zich als het gaat om de uitdagingen op de regionale arbeidsmarkt. Zo is Oldael onlangs een samenwerking gestart met JINC, met als doel jongeren toekomstperspectief te bieden.

Samen met LUMC, Cardia en SWZ ondersteunt Oldael haar medewerkers bij stress

Medewerkers hebben veel stress ervaren in de coronaperiode. Hiervoor bood Oldael gespecialiseerde ondersteuning. Om medewerkers extra te ondersteunen bij de omgang met hun gevoelens van stress is er een samenwerking opgestart met het LUMC, Cardia en SWZ. Het LUMC ontwikkelt de Stress Buddy, een speciaal ontwikkelde app voor zorgmedewerkers die kampen met stress. 

Ontwikkelprojecten bij ZorgScala

Oldael is aangesloten bij ZorgScala Haaglanden en betrokken bij de ontwikkelprojecten die daaruit voortvloeien. Een voorbeeld daarvan is RAAK Haaglanden dat zich inzet voor instroom en behoud van medewerkers en innovatie in de zorg voor ouderen. 

Oldael streeft naar een waardevolle samenwerking in de toekomst van de Haagse (ouderen)zorg.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag