Oldael
Home Ambitie en strategie

Ambitie en strategie

Ambitie: wat willen we bereiken?

Een woonzorgcentrum zijn waar cliënten hun leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht kunnen voortzetten. Waar ze zich thuis, comfortabel en veilig voelen en passende zorg en service krijgen.

 Thuis bij Oldael

Dat is in één zin wat we graag voor onze cliënten willen. Dat zij zich thuis voelen bij ons. Dat ondanks dat ze niet meer thuis (kunnen) wonen, zij hun leven zoveel mogelijk als thuis kunnen voortzetten. Dat zij de warme aandacht van ons krijgen waardoor dit thuisgevoel ontstaat. Een plek waar je graag bent. Waar je je veilig en comfortabel voelt, tot rust komt of de gezelligheid op zoekt. Thuis bij Oldael is onze slogan die krachtig verwoord wat we ook in onze missie, visie en ambitie voor ogen hebben.

Strategie: hoe maken we onze ambitie waar?

We werken mét in plaats van vóór de cliënt. We creëren mogelijkheden voor cliënten om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan het eigen leven met participatie van familie en mantelzorgers. Hierbij betrekken we ook de omgeving van ons woonzorgcentrum. En spelen we in op actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg.

In de jaarplannen werken we steeds uit hoe we onze ambitie met onze strategie concreet gaan realiseren. Alles wat we doen, doen we volgens onze kernwaarden waardig, aardig en vaardig.

Maatschappelijk jaarverslag 2016.pdf

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag