Oldael
Home Bestuur Steunfonds Oldeslo

Bestuur Steunfonds Oldeslo

Foto bestuur Steunfonds mei 2015De samenstelling van het bestuur is als volgt:

  • Mevrouw Drs. I.J.A.C.M. van Voorst tot Voorst-van Nispen tot Sevenaer (voorzitter)
  • De heer Mr. H. Hendriksen (Penningmeester)
  • Mevrouw Mr. M.E.C. Huigen-Bongenaar (secretaris)
  • De heer  B.J. Schröder (lid)
  • De heer Ir. L.  Vis (lid)

De bestuursleden verrichtten hun werkzaamheden voor de stichting onbetaald. Alleen gemaakte kosten worden vergoed.

U vindt hier onze ANBI-registratie.

Financiële verantwoording
....

Financieel verslag 2015 (pdf)?

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag