Oldael
Home Nieuws  Bewoner Oldeslo in quarantaine

 Bewoner Oldeslo in quarantaine

24 maart 2020

Op dit moment is er een bewoner op de gesloten afdeling Facet met verdenking van besmetting met het coronavirus. 

Verdenking besmetting corona

De arts en de GGD zijn geïnformeerd. Zijn echtgenote ligt in het ziekenhuis, zij is positief getest en de GGD neemt daarom geen test af bij hem. Hij wordt behandeld en verzorgd als een coronapatiënt. Per dienst zal slechts één medewerker de zieke verzorgen, daarbij gebruikmakend van beschermende middelen, volgens protocol. Deze medewerker neemt alle voorzorgsmaatregelen. 

Medewerkers van andere afdelingen komen niet op de afdeling. Het is van belang ervoor te zorgen dat de patiënt niet in contact komt met andere bewoners en zo min mogelijk medewerkers. Daarop wordt goed gelet. Mijnheer wordt  verzorgd op zijn appartement en komt niet in aanraking met andere bewoners.

Veiligheid en gezondheid van medewerkers

Zorg en welzijnsmedewerkers blijven werken wanneer ze lichte klachten hebben als hoesten en niezen, waarbij zij de hygiënerichtlijnen moeten blijven volgen. Alleen bij koorts blijven zij thuis.  Oldael volgt hierin de richtlijnen van Actiz en het RIVM.

De meeste medewerkers kunnen blijven werken. Dat is belangrijk om de continuïteit van zorg te kunnen blijven waarborgen. Uiteraard worden de richtlijnen van het RIVM hierin gevolgd. 

Waarom zijn de regels en richtlijnen voor andere beroepsgroepen anders?

Om verspreiding van het virus te vertragen zijn de richtlijnen voor andere beroepsgroepen strenger. De overheid hoopt op deze wijze de piek van het aantal IC-opnames af te vlakken, zodat zoveel mogelijk mensen de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben. Uit voorzorg werkt ondersteunend personeel van Oldael vanuit huis, indien mogelijk, zodat zo min mogelijk mensen van buitenaf in contact komen met de bewoners. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag