Oldael
Home Nieuws   Bezoek aan Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren

  Bezoek aan Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren

13 maart 2020

CoronaHet coronavirus heeft zich wereldwijd verspreid, ook in Nederland raken steeds meer mensen besmet. Dit virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Vooral voor ouderen kan deze ziekte gevaarlijk zijn. 

Bezoekersmaatregelen om onze bewoners te beschermen

Het landelijke advies is kwetsbare mensen te beschermen. 

Dit betekent dat mensen niet op bezoek moeten komen bij Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren, als zij of neusverkouden zijn of keelpijn hebben of hoesten en eventueel daarbij koorts hebben. 

Ook wordt ten stelligste afgeraden kinderen onder de leeftijd van 5 jaar, die vaak neusverkouden zijn, in aanraking te laten komen met onze bewoners.

Onze focus ligt op het indammen van het risico op besmettingen door vermindering van contactmomenten. Wij verzoeken u dan ook dringend om na uw bezoek niet door het huis te dwalen en linea recta van ingang, naar kamer, naar uitgang te gaan.

Activiteiten

Activiteiten waarbij externe bezoekers actief zijn, zijn voorlopig afgelast. 

De gedachtenisplechtigheid is uitgesteld, de familie is geïnformeerd.  De High tea gaat wel door maar zonder vrijwilligers van NLDoet. De lenteborrel gaat wel door, maar alleen voor bewoners. 

Hygiënerichtlijnen

Komt u op bezoek? Dan vragen wij u de hygiënerichtlijnen in acht te nemen. Dit doen we om de risico's van besmetting van onze bewoners zoveel mogelijk te beperken.

 • Geen handen schudden,
 • Was regelmatig uw handen met water en zeep,
 • Gebruik een papieren zakdoek bij hoesten of niezen, gooi deze daarna direct weg,
 • Geen papieren zakdoek bij de hand? Hoest of nies dan in uw elleboog,
 • Vermijd direct contact met mensen die griepverschijnselen hebben,
 • Wrijf uw handen bij binnenkomst en bij verlaten van het pand in met handalcohol.

Neusverkoudheid, keelpijn, hoesten en /of koorts?

Weest u a.u.b. alert bij klachten die veroorzaakt kunnen zijn door corona.   Wij vragen u dan uw bezoek uit te stellen tot u geen klachten meer heeft.

Wees extra alert als u deze landen heeft bezocht

Bent u onlangs in een gebied geweest waar het coronavirus heerst en hebt u verkoudheidsklachten of verhoging? Dan verzoeken wij u om uw bezoek uit te stellen tot u er zeker van bent dat u het virus niet bij u draagt. Dit kunnen namelijk de eerste klachten zijn van COVID-19.

 Het gaat om de volgende landen (bron: RIVM):

 •  China, inclusief Macau en Hongkong,
 • Zuid-Korea,
 • Iran,
 • Singapore.

En de volgende provincies in Noord-Italië:

 • de Aosta-vallei,
 • Piëmont,
 • Lombardije,
 • Trentino-Zuid-Tirol,
 • Friuli-Julisch-Venetië,
 • Veneto,
 • Emilia-Romagna,
 • Ligurië.

 Wanneer u bovenstaande landen hebt bezocht loopt u verhoogd risico op besmetting. Wanneer u klachten heeft, stel uw bezoek in dat geval uit tot u er zeker van bent dat u het virus niet bij u draagt.

Medewerkers

We zien toe dat medewerkers de hygiëneprotocollen naleven. Men wordt gevraagd zeer terughoudend te zijn met het bezoeken van evenementen en (grootscheepse) activiteiten waar veel andere mensen bij aanwezig zijn. Externe scholingen zijn voorlopig afgelast. Wij volgen hier ook de richtlijnen van het RIVM.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag