Oldael
Home Nieuws Bezoekbeleid Zorggroep Oldael

Bezoekbeleid Zorggroep Oldael

27 mei 2020

Fasering openstelling voor bezoek

In de media valt te lezen dat de verpleeghuizen onder voorwaarden weer open gaan voor bezoek.

Op woensdag 6 mei 2020 heeft minister De Jonge bekend gemaakt dat bezoek bij wijze van proef vanaf 11 mei weer is toegelaten op 26 geselecteerde locaties. Vanaf 25 mei 2020 komt de versoepeling van de bezoekregeling verpleeghuiszorg in een nieuwe fase: bezoek is mogelijk op alle verpleeghuislocaties (of afgezonderd gedeelte van een locatie), mits voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Verpleeghuizen hebben tot 15 juni 2020 de tijd om te starten met toelaten van één bezoeker per bewoner.

_K2X2549 Oldeslo voorzijde

Wanneer gaan Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren open voor bezoek?

Wat betekent deze aankondiging voor de bewoners, bezoekers  en medewerkers van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren? Gaan de deuren straks weer meteen helemaal open voor bezoek? Helaas is dat niet mogelijk. De openstelling zal in fases gebeuren, waarbij de GGD continu de mogelijkheid heeft om de bezoekregeling tijdelijk te stoppen.

De versoepeling van de bezoekregeling brengt risico’s met zich mee. Door een weloverwogen gefaseerde en gecontroleerde aanpak proberen we die te minimaliseren. Hierbij zoeken we naar de juiste balans: we zijn als zorgaanbieder verantwoordelijk voor de kwaliteit van leven en ondersteuning van de bewoners; tegelijkertijd willen we uiteraard besmetting en verspreiding van het virus voorkomen.

Dit vraagt om een passende aanpak per locatie en/of per etage. Voor deze aanpak is een werkgroep samengesteld met daarin een afgevaardigde van de verpleegkundigen en verzorgenden. De werkgroep stelt een plan op die moet worden goedgekeurd door de Specialist Ouderengeneeskunde, de cliëntenraad en ondernemingsraad. We starten met 2 testdagen in beide locaties.

Randvoorwaarden instelling en randvoorwaarden bezoek

Om de bezoekregeling van start te kunnen laten gaan moeten zowel Oldael als de bezoekers aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. We maken afspraken over de duur en de frequentie van het bezoek, de spreiding van het bezoek over de dag en over de week, over voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen en de juiste toepassing hiervan. Ook begeleidt een medewerker het bezoek naar de appartementen van de bewoners. Na de testdagen faciliteren we de uitrol op beide locaties.

Wanneer er coronabesmettingen zijn

De cohortafdeling op Facet in Oldeslo bevindt zich momenteel in de afbouwfase; de bewoners die zich nog op de cohortafdeling bevinden zullen daar volgens protocol nog een paar dagen blijven om te herstellen. De zorg wordt daarna voortgezet op andere afdelingen. De bewoners die hersteld zijn van Covid-19 zijn nog lang niet topfit, zij bevinden zich in de revalidatiefase en zijn zodoende nog extreem kwetsbaar en vatbaar voor infecties in algemene zin.

Mocht er weer sprake zijn van een besmetting met corona, dan handelen we als volgt: op een etage/gang waar Covid-19 aanwezig is, kan geen bezoek langskomen en deze etage mag ook niet als looproute gebruikt worden. Een etage waar een of meer besmettingen zijn, moet goed afgesloten zijn. Wanneer er sprake is van een nieuwe onbeheersbare uitbraak, dan zal de bezoekregeling tijdelijk gestaakt worden. De GGD kan te allen tijde besluiten om op basis van de regionale prevalentie de bezoekregeling tijdelijk te stoppen.

Fasering bezoek

Aan de hand van de monitoring op de succes- en faalfactoren besluit Oldael samen met de Specialist Ouderengeneeskunde, de cliëntenraad en de ondernemingsraad wanneer Oldael door kan naar een volgende fase. Wanneer de huizen voldoen aan de randvoorwaarden gaat fase 1 van start. De fasering duurt t/m 15 juli.

FASE 1.

De testdagen van de nieuwe bezoekregeling staan gepland op 4 en 5 juni. Oldael is voor de uitrol afhankelijk van de GGD; zij moeten hun fiat geven waarna we de nieuwe regeling vanaf 8 juni gefaseerd kunnen invoeren. Vanaf 8 juni mag elke bewoner maar één vaste bezoeker per week ontvangen gedurende deze periode. Wij bevragen we de betreffende bewoners en hun eerste contactpersonen wie deze bezoeker zal zijn.

Online agenda voor boeken afspraken

De bezoekers maken via een afsprakentool online een afspraak. Deze tool hebben we eerder gebruikt voor het beeldbellen in beide huizen en voor de kletskamer in Oldeslo. We zijn momenteel bezig met de inrichting van deze online tool. Bezoekers kunnen zelf een afspraak inboeken. Zij mogen een half uur bij de bewoner in het appartement en/of buiten wandelen met de bewoner.

Bezoekers komen op de afgesproken tijd binnen via de hoofdingang. Een medewerker vangt ze op. De medewerker stelt hen enkele vragen m.b.t. hun gezondheid. Dit doen we uit voorzorg om risico’s op nieuwe besmettingen te beperken. De medewerker registreert het bezoek en brengt hem of haar naar het appartement van de bewoner. (Wanneer er een wandeling staat gepland, dan gaan de bewoner en bezoeker samen naar buiten).

Bezoekers dragen binnen verplicht een  chirurgisch mondkapje. Wij vertrouwen er hierbij op dat bezoekers zich houden aan de gemaakte regels en afspraken. Na afloop brengt de medewerker de bezoeker weer naar de uitgang. Hierbij worden alle hygiënemaatregelen genomen.

FASE 2.

Als alles voorspoedig verloopt kan Oldael daarna door naar fase 2. In deze fase zijn meerdere bezoekers per bewoner toegestaan. Samen met bewoner wordt bepaald welke personen hem of haar mogen bezoeken. Per bezoek mogen 1 of 2 bezoekers tegelijk een bezoek brengen aan de bewoner. Het beleid hierop komt van Oldael. Deze fase duurt ten minste 2 weken. Oldael heeft de mogelijkheid om tussentijds bij te sturen.

FASE 3.

In fase 3 mag de bewoner meer bezoekers uitnodigen. Om de anderhalve meter afstand tussen bezoekers, bewoners en medewerkers te kunnen waarborgen dient bezoek in deze fase in overleg met Oldael te worden afgestemd.

FASE 4.

In fase 4 wordt de bezoekregeling stopgezet, deze fase betreft een besluit van het kabinet. Wanneer deze fase aanbreekt is nog niet bekend.

Externe zorgverleners tot het minimum beperkt

Externe zorgverleners willen we voorlopig nog tot het minimum beperken. Uitbreiding hiervan gaat in samenspraak met de Specialist Ouderengeneeskunde. Vaste externe zorgverleners mogen het huis betreden waarbij zij aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen, waaronder het gebruik van PBM.

 We beraden ons over het bezoek van kapper en pedicure. De bewoners worden hierover geïnformeerd wanneer hier duidelijke afspraken over zijn gemaakt.

Na 15 juni bekijken wij hoe we omgaan met de inzet van vrijwilligers.  

Leveranciers die voor onderhoudswerkzaamheden langskomen mogen de huizen vanaf 1 juli weer betreden, tenzij de werkzaamheden niet langer kunnen worden uitgesteld. 

Zorggroep Oldael gebruikt de handleiding bezoekregeling verpleeghuizen. Die kunt u hier downloaden:   Handleiding bezoekregeling Verpleeghuizen 

handreiking bezoekregeling verpleeghuizen

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag