Oldael
Home Nieuws   Bezoekregeling Oldael in fase 2

  Bezoekregeling Oldael in fase 2

22 juni 2020

We kijken terug op spannende dagen waarin de eerste fase van de bezoekregeling van start ging. Omdat we verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van onze bewoners zijn we genoodzaakt alles strikt te plannen en te regisseren. De bezoekers zijn begripvol, zo blijkt uit het merendeel van de reacties.  

Evaluatie

Vorige week dinsdag is de bezoekersregeling geëvalueerd. Vrijwel alle bezoekers hadden zich goed voorbereid en volgden goed onze richtlijnen op m.b.t. het gebruik van beschermende middelen.

Mede dankzij de goede medewerking van de bezoekers hebben we besloten dat we vanaf vandaag door kunnen gaan naar fase 2. Uit de evaluatie is ook gebleken dat het merendeel van de bezoekers een voorkeur heeft voor bezoek op doordeweekse dagen, aan het eind van de ochtend en in de middagen. We houden hier rekening mee bij het maken van de planning. 

Fase 2

De bewoners mogen 2 keer per week bezoek ontvangen van 1 of 2 vaste (geregistreerde) bezoekers. Men mag zelf samen met de bewoner besluiten of zij alleen of met zijn tweeën op bezoek komen. De aanmelding gaat ook nu weer via de online agenda. de eerste contactpersonen hebben hiervan een link ontvangen. Bezoekers moeten anderhalve meter afstand aanhouden tijdens hun bezoek. 

Wel uitbreiding, geen wisselingen van unieke bezoekers

Wisselingen in vaste bezoekers staan we nog niet toe. De gekozen unieke 1e en 2e bezoekers blijven de enige bezoekers tot nader bericht. 

Online afsprakenagenda

Alle bezoeken kunnen alleen via de online afsprakenagenda worden ingepland. De eerste contactpersonen hebben hiervan de link.

Bezoek richtlijnen

De bezoektijd in het appartement blijft binnen de bandbreedte van een uur. (Een uur voor het totaal: binnenkomen, registratie, mondkapje en hygiëne, bezoek op het appartement en ten slotte afmelden.) Op die manier krijgt elke bewoner de gelegenheid om bezoek te ontvangen. 

Bezoekersverantwoordelijkheden in huis

De medewerker brengt de bezoeker naar het appartement van de bewoner, maar wordt verzocht om zelf na afloop van het bezoek rechtstreeks naar de uitgang te gaan. We hebben de keuze gemaakt om erop te vertrouwen dat bezoekers zich na hun bezoek zo snel mogelijk naar de uitgang begeven, daarbij geen algemene ruimten betreden en dat zij zich binnen een uur weer melden bij de receptie.

Buiten wandelen met rolstoel

Wanneer de bezoeker ervoor kiest om buiten met de bewoner in een rolstoel te wandelen, dan dienen zij hierbij een mondkapje te dragen. Het is onmogelijk om bij het voortduwen van een rolstoel anderhalve meter afstand aan te houden.

Bezoekersverantwoordelijkheid qua hygiëne

Bezoekers moeten zich ervan bewust zijn dat zij tijdens uw bezoek een eigen verantwoordelijkheid dragen voor de gezondheid en veiligheid van de bewoner en diens medebewoners. Oldael vertrouwt er daarom op dat zij zich conformeren aan de eerder gecommuniceerde hygiëne-afspraken. Mochten wij merken dat een bezoeker zich hier niet aan houdt, dan zijn we genoodzaakt individuele maatregelen te treffen ten behoeve van de bescherming van onze bewoners.

 Voor de veiligheid kan bezoek niet doorgaan als een bezoeker of een van hun huisgenoten verkoudheidsklachten hebben en/of griepverschijnselen vertonen.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag