Oldael
Home Nieuws  Bezoekregeling Oldael verder versoepeld

 Bezoekregeling Oldael verder versoepeld

2 juli 2020

 Het kabinet kondigde op woensdag 24 juni verdere versoepelingen voor verpleeghuizen aan. De instellingen mogen hun bezoekbeleid grotendeels zelf invullen, passend bij de situatie en de mogelijkheden.  

Vanaf vandaag mogen de bewoners van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren meer verschillende bezoekers en ook vaker bezoek ontvangen.   De eerste contactpersonen zijn geïnformeerd via een mailing; de bewoners hebben  een brief ontvangen.

Omwille van de veiligheid van de bewoners zal Oldael de risico's van besmetting zoveel mogelijk blijven beperken, want de bewoners zijn op leeftijd en daardoor erg kwetsbaar. 

Randvoorwaarden voor bezoek

 1. we vragen bezoekers anderhalve meter afstand aan te houden naar zowel bewoners, medewerkers als andere bezoekers,
 2. bezoekers ondergaan een kleine gezondheidscheck bij binnenkomst,
 3. de bezoekers worden geregistreerd bij binnenkomst en bij vertrek,
 4. bezoekers dragen zelf de verantwoording voor het  wel of niet dragen van een chirurgisch mondkapje en houden zich aan de instructies, 
 5. per bezoek ontvangt de bewoner maximaal 2 bezoekers; stem daarom onderling uw bezoek af met familie en vrienden van de bewoner om teleurstellingen aan de deur te voorkomen,
 6. bezoekers zijn alle dagen van de week welkom,
 7. bij verdenking van een besmetting mag de bewoner geen bezoek ontvangen totdat besmetting is uitgesloten middels een test. 

Door bovenstaande maatregelen beperkt de organisatie de risico's van nieuwe besmettingen en de GGD kan snel een bron- en contactonderzoek starten indien nodig. Hieronder leest u waarom deze voorwaarden nodig zijn.

Ad. 1. Anderhalve meter afstand

De regel is dat iedereen 1,5 meter afstand houdt. Maar in sommige situaties is dat niet mogelijk en mag de 1,5 meter tijdelijk worden losgelaten. Het gaat om:

 • mensen die tot 1 huishouden behoren,
 • contact tussen hulpbehoevenden en hun begeleiders.

 Om nieuwe besmettingen te voorkomen houden we in en om huis anderhalve meter afstand aan als norm voor bewoners onderling en bezoekers. Om de mensen (zowel bewoners, medewerkers als bezoekers) hieraan te helpen herinneren hangen er overal in huis posters en zijn de vloeren van stickers voorzien.

Onderstaande regels gelden voor bezoek
 • Bezoek mag niet in de gemeenschappelijke ruimten komen, ook niet om koffie of thee te halen, ook niet in de tuin.
 • Bezoek begeeft zich rechtstreeks naar het appartement of de uitgang.
 • Bezoekers maken bij voorkeur gebruik van de trap en houden daarbij zo veel mogelijk rechts aan.
 • Bezoekers die vanwege lichamelijke beperkingen geen gebruik van de trap kunnen maken moeten ervoor zorgen dat zij in de lift minimaal anderhalve meter afstand bewaren en bij voorkeur niet samen met andere personen gebruikmaken van de lift. 

Ad. 2. Gezondheidscheck

Bij binnenkomst zal een medewerker een korte gezondheidscheck doen, deze bestaat uit een vragenlijst. Komt u alstublieft niet op bezoek wanneer u klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het coronavirus.

Ad. 3. Registratie

U hoeft niet meer van tevoren te reserveren, wel registreren we het bezoek bij binnenkomst en bij vertrek. U mag zonder begeleiding naar het appartement van de bewoner en na afloop van het bezoek gaat u rechtstreeks terug naar de uitgang.

Ad. 4. Mondkapje

Bij bezoek aan een niet-instrueerbare bewoner draagt de bezoeker uit voorzorg altijd een chirurgisch mondkapje. Het gaat om bewoners aan wie de anderhalve meter afstand niet is uit te leggen en waarbij anderhalve meter afstand houden een uitdaging is (bijvoorbeeld doordat de bewoner zelf dichterbij komt en/of lichamelijk contact zoekt.)

Deze zogenaamde 'chirurgische mondkapjes' zijn vrij verkrijgbaar bij diverse drogisterijen. Heeft u geen chirurgisch mondkapje dan kan Oldael er een verstrekken. 

Ad. 5. Aantal bezoekers en bezoekmomenten

We beperken het totaal aantal mensen dat tegelijkertijd in huis is. De bewoners houden zo meer bewegingsvrijheid in huis. Elke bewoner mag maximaal 2 bezoekers op hetzelfde moment ontvangen, maar wel vaker per dag bezoek ontvangen.

Kinderen mogen mee naar binnen, mits zij te instrueren zijn en de anderhalve meter afstand begrijpen en toepassen, kinderen gelden ook als volwaardige bezoekers.

Bezoekers mogen een huisdier mee naar binnen nemen.

Er is geen tijdslimiet aan bezoek verbonden. 

Voor wandelen met de bewoner gelden dezelfde regels als in fase 2: de bezoeker houdt anderhalve meter afstand aan en bij voortduwen van een rolstoel dient men een mondkapje te dragen omdat het dan onmogelijk is om anderhalve meter afstand te bewaren.

Ad. 6. Bezoektijden dagelijks vanaf 11.00 uur

Bezoek is alle dagen van de week mogelijk, echter alleen wanneer de receptie voldoende bemenst is: vanaf 11.00 uur tot 19.00 uur kan men bij Oldeslo  naar binnen voor bezoek,  in Aelbrecht van Beijeren geldt dat men tussen  11.00 uur tot 17.00 uur binnen kan komen.

Er is geen tijdslimiet vastgesteld voor bezoek

Beeldbellen en kletskamer

Omdat de nieuwe bezoekregeling weinig beperkingen heeft voor contact tussen bewoners en naasten, neemt de behoefte aan alternatieve vormen van contact af. De kletskamer in Oldeslo is sinds deze week opgeheven en het beeldbellen zal voor beide huizen  worden afgebouwd. Vanaf vrijdag 3 juli kunnen naasten geen afspraak meer maken via de online agenda. 

De kletskamer  was van apparatuur voorzien door   AVEQ, een bedrijf dat gespecialiseerd is in  show-, theater en congresfaciliteiten. 

kletskamer 3 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag