Oldael
Home Nieuws  Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT

 Bijgestelde Algemene Voorwaarden VVT

28 september 2018

ActiZ heeft in samenwerking met BTN, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland de tweezijdige algemene voorwaarden aangepast. De leden van ActiZ hebben hiermee ingestemd. 

De nieuwe algemene voorwaarden  gelden per 1 oktober 2018 als lidmaatschapsverplichting bij ActiZ, dus ook voor cliënten van Oldael.

 Vermindering administratieve lasten door wijziging algemene voorwaarden

Een van de grootste wijzigingen is het afschaffen van de verplichting tot handtekening onder het zorgplan en bij elke wijziging daarvan. Deze afschaffing leidt direct tot een aanzienlijke vermindering van administratieve lasten, zowel voor de medewerker als de cliënt. De zorgverlener heeft hierdoor meer tijd om goede zorg te leveren en de cliënt krijgt sneller goede en passende zorg. Dit geldt echter niet voor de BOPZ.

De reden van de aanpassing

Drie maanden na invoering van de huidige algemene voorwaarden ontving ActiZ signalen van haar leden dat de invoering per 1 januari 2017 leidde tot een verhoging van administratieve lasten bij zorgmedewerkers. Ook cliënten ondervingen er hinder van.  ActiZ nam vervolgens het initiatief om de eind 2017 geplande evaluatie te vervroegen. 

Ongeveer zestig zorgorganisaties namen deel aan de evaluatie. De uitkomsten ervan dienden als input voor de nieuwe algemene voorwaarden en bevestigden het beeld van hogere administratieve lasten.

Meer wijzigingen in de algemene voorwaarden

Naast het afschaffen van de verplichting tot handtekening bij elke wijziging van het zorgplan, zijn er nog een aantal belangrijke wijzigingen:

  • Het moment van evaluatie van het zorgplan is niet meer voorgeschreven.
  • De bijzondere module Bopz is geschrapt.
  • De algemene voorwaarden zijn bijgesteld aan de AVG.

De tweezijdige Algemene Voorwaarden zijn, naar aanleiding van de vervroegde evaluatie die in 2017 onder de leden heeft plaatsgevonden, bijgesteld in overleg met ActiZ en BTN enerzijds en de Consumentenbond, LOC Zeggenschap in zorg en Patiëntenfederatie Nederland anderzijds. Dit in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.

Lidmaatschapsverplichting vanaf 1 oktober 2018

De tweezijdige algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten met cliënten die na 1 oktober 2018 gesloten worden.  

De tweezijdige algemene voorwaarden zijn bijgesteld aan de AVG, die op 25 mei 2018 van toepassing is. De tweezijdige algemene voorwaarden zijn vanaf die datum (met terugwerkende kracht) van toepassing op de overeenkomsten met bestaande cliënten. 

Digitale beschikbaarheid

Voor zorgaanbieders en cliënten zijn de algemene voorwaarden digitaal beschikbaar. Voor cliënten is er ook een digitale publieksfolder beschikbaar.  U kunt de informatie hieronder downloaden en inzien.

Bijlagen algemene voorwaarden

Hier vindt u de    Publieksfolder Algemene Voorwaarden VVT 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag