Oldael
Home Nieuws Brief ActiZ aan Tweede Kamer over kwaliteitskader en liefdevolle zorg

Brief ActiZ aan Tweede Kamer over kwaliteitskader en liefdevolle zorg

10 februari 2017

 In een brief aan de tweede kamer roept branchevereniging Actiz de tweede kamer op om voor  voldoende en structurele financiële middelen te zorgen, om  ruimte te creëren voor professionals en om vertrouwen te geven  aan de branche. Het is een opdracht aan de hele maatschappij om ervoor te zorgen dat het manifest van Hugo  Borst en  Carin Gaemers waarheid kan worden, aldus de branchevereniging.

De zorgorganisaties van Actiz zijn blij met de  uitgangspunten van het nieuwe kwaliteitskader. Uit de brief "Het stelt de verpleeghuisbewoner centraal:  mensen die door dementie of zware cognitieve of lichamelijke beperkingen niet meer in staat zijn voor zichzelf te zorgen, zelfs niet met ondersteuning van thuiszorg en/of mantelzorgers.  In het kwaliteitskader ligt de nadruk op leren en verder verbeteren van de zorg; iets wat wij erg belangrijk vinden. Het kader wil zo bijdragen aan het versterken van het vertrouwen in de medewerkers. Het vertrouwen dat de keuzes die zij dagelijks maken in de zorg voor ouderen, de juiste zijn. Keuzes tussen kwaliteit van leven en wat volgens de regels moet, tussen je hart of je hoofd volgen."

Er is echter ook  bezorgdheid dat  door overregulering meer nadruk blijft liggen op het medisch handelen dan op liefdevolle zorg. Bovendien er zijn nog lang niet voldoende financiële middelen om de beoogde personeelsnorm te kunnen halen. 

Vandaar dat Actiz met deze   brief aan de Tweede Kamer  aan de tweede kamer oproept tot en haalbaar en realistisch implementatie tempo  en voldoende financiën.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag