Oldael

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Leden cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Van links naar rechts:

  • Mevr. Dineke Prince -  van Wijnen, secretaris,
  • Dhr.  Frank Brons, lid,
  • Mevr. Paulina Kamphuis, lid,

fotocollage -3 personen dec 2021 Bewoners kunnen zich, indien gewenst, richten tot zowel de voorzitter als de secretaris. De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille.

Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

De cliëntenraad zoekt versterking, zowel bewoners als naasten van de bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden bij de secretaris via  e-mail:  cr-avb@oldael.nl.

Meer informatie over de vacature.

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadsvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad bij de receptie.

Jaarverslagen

De jaarverslagen kunt u inzien door op de onderstaande links te klikken.    

2017 - Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2018 - Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2019 - Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren

2020 - Jaarverslag Aelbrecht van Beijeren.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag