Oldael

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Leden cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

De heer Hoyte Duyster , voorzitter.
Benoemd: januari 2019, verlenging per januari 2022 tot januari 2025, 

Mevr. Dineke Prince - van Wijnen, secretaris.
Benoemd: september 2016, verlenging per september 2019 tot september 2022.

CR AvB augustus 2020 

Bewoners kunnen zich, indien gewenst, richten tot zowel de voorzitter als de secretaris. De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille.

Jaarvergadering 2020

De jaarvergadering  van 2020 stond gepland in april. Wegens de coronamaatregelen is deze voorlopig uitgesteld.  

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadsvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad bij de receptie.

Jaarverslag 2019

Het jaarverslag van 2019 is onder de contactpersonen en bewoners verspreid:   Jaarverslag 2019 cliëntenraad AvB.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag