Oldael

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Leden cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren per 01-03-2019

portret cr-avb websiteVan links naar rechts:

  • Mevr. Louise de Boer-Kuyl, lid. Benoemd: februari 2019, verlenging per februari 2022 tot februari 2025,
  • De heer Hoyte Duyster , lid. Benoemd: januari 2019, verlenging per januari 2022 tot januari 2025, 
  • De heer Arend van der Plas,  voorzitter. Benoemd:10 april 2018, verlenging per april 2021 tot april 2024,
  • Mevr. Dineke Prince - van Wijnen, secretaris. Benoemd: september 2016, verlenging per september 2019 tot september 2022.

De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille.

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering vond plaats op donderdagavond 28 maart in het Grand café van Aelbrecht van Beijeren.

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadsvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad bij de receptie.

Agenda's en notulen worden ook geplaatst op   Familienet.  Familie van bewoners kunnen zich hiervoor aanmelden via de cliëntadviseur.

Contact

U kunt contact opnemen met de cliëntenraad via e-mail

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag