Oldael
Home Nieuws  Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren zoekt versterking

 Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren zoekt versterking

6 maart 2018

 

Actief bijdragen aan zorg voor kwetsbare ouderen?

Opkomen voor de belangen van kwetsbare ouderen die dit zelf niet meer kunnen. Als u dit aanspreekt, dan is deelname aan de cliëntenraad misschien iets voor u! 

De cliëntenraad van Aelbrecht van Beijeren zoekt op korte termijn versterking in de vorm van minimaal 2 nieuwe leden.

 De voorkeur gaat uit naar familieleden, vertegenwoordigers of mantelzorgers van de huidige bewoners, maar ook als u geen directe relatie heeft met een of meer bewoners kunt u zich aanmelden. Affiniteit met de zorg en/of bestuurlijke ervaring is een pré maar geen vereiste.

Aelbrecht van Beijeren

Huize Aelbrecht van Beijeren (in Benoordenhout) is een woon-zorgcentrum met 60 kamers en appartementen en 9 aanleunwoningen. Samen met woon-zorgcentrum Oldeslo (in Duttendel) vormt Aelbrecht van Beijeren de Zorggroep Oldael. 

Belangen bewoners behartigen

 De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners bij het bestuur. Als lid van de cliëntenraad fungeert u als spreekbuis voor een groep vaak zeer kwetsbare ouderen die moeilijk voor hun eigen belang op kunnen komen. 

Samenwerking met bestuur Oldael

  De cliëntenraad denkt met het bestuur mee over beleidszaken en adviseert gevraagd en ongevraagd het management o.a. over beleid op het gebied van privacy, veiligheid, maaltijden, benoemingen, etc. Op een aantal gebieden is het bestuur verplicht advies te vragen aan de cliëntenraad alvorens over een zaak een beslissing te nemen. Dit geldt bijvoorbeeld bij bepaalde benoemingen binnen de organisatie. Volgens de wet zijn zorginstellingen verplicht een cliëntenraad binnen de instelling in te stellen en te faciliteren.

Frequentie

De cliëntenraad vergadert in de regel 1 keer per maand, maar in speciale gevallen worden extra vergaderingen belegd al dan niet samen met de cliëntenraad van Oldeslo. Daarnaast vergadert de cliëntenraad op regelmatige basis met het bestuur van de Stichting. 

Aanmelden of meer informatie

Meer informatie over de cliëntenraad en wat zij doen lees u op de pagina: cliëntenraden Oldael.
Spreekt bovenstaande u aan? Neemt u dan contact op met Mw. Marianne van der Bijl, secretaris Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren via e-mail: gertvanderbijl@planet.nl

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag