Oldael

Cliëntenraad Aelbrecht van Beijeren

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad bij de receptie.

Agenda's en notulen worden ook geplaatst op   Familienet.

cr avb

De agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en overlegvergaderingen kunnen ook in het eigen postvak of per e-mail ontvangen worden. U kunt hierover per e-mail contact opnemen met de notulist, de heer  Komor.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag