Oldael

Cliëntenraad Oldeslo

CR augustus 2019

  • Op de foto, v.l.n.r. :
  • mevr. M.C. Dersjant-Roorda, vice-voorzitter, 
  • mevr. W. Pelt,  voorzitter, 
  • mevr. I. van West-Nieuwendijk Hoek, lid, 
  • dhr. R.J.E. Haijer, lid, 
  • mevr. M. Rol, lid, 
  • mevr. M. van Wieringen-Wagenaar, lid.

Leden cliëntenraad Oldeslo

De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille met één of meer specifieke aandachtsgebieden.

Jaarvergadering 2019

Woensdagavond 17 april in de Aula van Oldeslo.

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord in de hal van Oldeslo. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad op de leestafel in de koffiekamer.

Agenda's en notulen worden ook geplaatst op   Familienet.

De agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en overlegvergaderingen kunnen ook in het eigen postvak in Oldeslo of per email ontvangen worden. U kunt hierover contact opnemen met de secretaris van de cliëntenraad, mevrouw Van West, west@casema.nl.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag