Oldael

Cliëntenraad Oldeslo

fotocollage -8 personen mei 2020Op de foto, v.l.n.r. :

  • mevr. C. de Groot,
  • dhr. A. van der Plas,
  • mevr. M.C. Dersjant-Roorda, voorzitter, 
  • mevr. M Veentjer,
  • mevr. I. van West-Nieuwendijk Hoek, secretaris,
  • dhr. R.J.E. Haijer, lid (financiële zaken),
  • mevr. M. Rol, lid, (medische zaken),
  • mevr. M. van Wieringen-Wagenaar, lid (financiële zaken).

Leden cliëntenraad Oldeslo

De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille met één of meer specifieke aandachtsgebieden.

Vergadering

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de cliëntenraad in Oldeslo van 11.00 - 12.30 uur.   Mocht u ze willen aanspreken, dan  kunt u voor of na de vergadering aantreffen in de wandelgangen of in de koffiekamer.  

Jaarvergadering 2019

De jaarvergadering heeft op woensdagavond 17 april plaatsgevonden in de Aula van Oldeslo. 

Jaarverslag cliëntenraad 2019

De link voor het jaarverslag van de cliëntenraad:   Jaarverslag 2019.

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord in de hal van Oldeslo. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad op de leestafel in de koffiekamer.

De agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en overlegvergaderingen kunnen ook in het eigen postvak in Oldeslo of per email ontvangen worden. U kunt hierover per e-mail contact opnemen met de secretaris van de cliëntenraad, mevrouw Van West.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag