Oldael

Cliëntenraad Oldeslo

Leden cliëntenraad Oldeslo

De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille met één of meer specifieke aandachtsgebieden.

fotocollage - 3 personen december 2021

  • mevr. C. de Groot,
  • mevr. M. Rol, lid, (medische zaken),
  • mevr. M. van Wieringen-Wagenaar, lid (financiële zaken).

Vergadering

Elke tweede dinsdag van de maand vergadert de cliëntenraad over Oldeslo.   De vergaderingen worden sinds de coronacrisis digitaal gehouden via Zoom.  Dat betekent dat de cliëntenraad elkaar thuis ziet en spreekt via het beeldscherm van de computer en niet fysiek samenkomt in Oldeslo. 

Jaarvergadering

Elk jaar wordt er een jaarvergadering gehouden. De datum voor de jaarvergadering 2021 is nog niet bekend. 

Jaarverslagen cliëntenraad Oldeslo

De links voor de jaarverslagen van de cliëntenraad:  

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord in de hal van Oldeslo. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad op de leestafel in de koffiekamer.

De agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en overlegvergaderingen kunnen ook in het eigen postvak in Oldeslo of per email ontvangen worden. U kunt hierover per e-mail contact opnemen met de secretaris van de cliëntenraad, mevrouw Van West.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag