Oldael

Cliëntenraad Oldeslo

Clientenraad Oldeslo

Van links naar rechts op de achterste rij:

De heer T.F.J. Komor, Mevrouw I. van West-Nieuwendijk Hoek, de Heer R.J.E. Haijer.

Van links naar rechts op de voorste rij:

Mevrouw  C.  de Graaf, Mevrouw W. Pelt, Mevrouw  M.C. Dersjant Roorda.

Leden cliëntenraad Oldeslo

De leden van de cliëntenraad hebben, naast een statutaire, ook een inhoudelijke portefeuille met één of meer specifieke aandachtsgebieden:

Jaarvergadering 2018

Woensdagavond 9 mei van 19.00 – 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) in de Aula van Oldeslo.

Prioriteiten 2017

(in willekeurige volgorde)

1. Contact met de achterban, bewoners, familie, mantelzorgers, 1e contactpersonen

 • Andere invulling jaarvergadering
 • Andere vormen van contact met achterban
 • Betrekken van achterban bij projecten en adviezen
 • Nieuw systeem voor meting klanttevredenheid

2. Kwaliteit zorg en welzijn

 • Project Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg,
 • Zinvolle dagbesteding,
 • Verbeterprogramma 2017
 • Voortgang spiegelgesprekken
 • Veiligheid

3. Cliëntenraad

 • Werven nieuwe voorzitter en secretaris
 • Onderzoek wenselijkheid vorm van centraal overleg

4. Adviesaanvragen bestuurder

 • Jaarstukken (mei)
 • Voortgang verbeterplannen Zorgkantoor (april, juli)

Agenda's en notulen

De agenda’s van cliëntenraadvergaderingen en overlegvergaderingen kunt u vinden op het mededelingenbord in de hal van Oldeslo. De notulen van vergaderingen zijn na goedkeuring te lezen in de map van de cliëntenraad op de leestafel in de koffiekamer.

Agenda's en notulen worden ook geplaatst op Familienet.

De agenda’s en notulen van de vergaderingen van de Cliëntenraad en overlegvergaderingen kunnen ook in het eigen postvak in Oldeslo of per email ontvangen worden. U kunt hierover contact opnemen met de notulist, de heer Komor.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag