Oldael
Home Nieuws  Communicatie en contact tijdens coronacrisis

 Communicatie en contact tijdens coronacrisis

26 maart 2020

 Corona 19Sinds de kabinetsmaatregel rond de corona-uitbraak van kracht is gegaan, organiseren we de zorg op een andere manier. Zonder bezoek, zonder vrijwilligers, zonder uitstapjes naar buiten. Bewoners nemen alleen nog deel aan interne activiteiten en genieten alleen buiten in de tuin van de eerste lentestralen. 

We streven ernaar om alle betrokkenen regelmatig op de hoogte te stellen van alles wat hier gebeurt. Ook vinden we het belangrijk dat de bewoners in contact blijven met hun naasten.

Contact tussen bewoners en mantelzorgers

Om toch in contact te blijven met familie heeft Oldael voor elke etage een iPad aangeschaft, waarmee bewoners vanaf vandaag om beurten kunnen beeldbellen met hun naasten.

Van maandag t/m vrijdag van 09.30 – 10.30 uur kan familie bellen met welzijnsmedewerkers om een afspraak te maken voor het beeldbellen. Aelbrecht van Beijeren: 070 - 53 00 573 en Oldeslo: 070 – 53 00 510.

Op vrijdag 27 maart kunt u ook bellen tussen 13.00 en 14.00 uur.

Wanneer de familie beschikt over Facetime zal de medewerker de gegevens daarvan noteren. De medewerker spreekt een beltijdstip af. Op de afgesproken tijd zal er een medewerker met een iPad aanwezig zijn bij de desbetreffende bewoner om ervoor te zorgen dat videobellen mogelijk is. Er wordt altijd vanuit Oldael contact gemaakt via Facetime. Binnenkort zal ook Skype beschikbaar zijn. Oldael zal met vaste belmomenten werken. 

Voor bewoners die in quarantaine zijn geplaatst is beeldbellen via de iPad helaas niet mogelijk, omdat de iPad gedeeld wordt met meerdere bewoners.  We regelen hier een alternatief voor zodat zij ook de mogelijkheid krijgen  om hun familie te zien en te spreken indien  zij die behoefte hebben .

Contact tussen medewerkers en mantelzorgers

Onze medewerkers zijn druk met de zorg voor onze bewoners. Om de familie te woord te staan zijn zij beschikbaar ’s morgens tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 14.30 uur (behalve familie waarmee we individuele afspraken hebben gemaakt). De eerste contactpersonen kunnen hun vragen uiteraard ook via CarenZorgt blijven stellen.

Wat doen we bij (vermoedelijke) besmetting?

Op dit moment zijn er enkele bewoners in Oldeslo die besmet zouden kunnen zijn met het coronavirus. Dat betekent dat zij óf kenmerken hebben die kunnen duiden op besmetting óf dat zij met iemand in contact zijn geweest die (vermoedelijk) besmet is. Deze bewoners zijn uit voorzorg in quarantaine geplaatst. Per dienst neemt één medewerker de verpleging voor deze bewoners op zich en gebruikt daarbij de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen om verspreiding van het virus te voorkomen. Er wordt volgens protocol gehandeld, we nemen het zeker voor het onzekere. 

De families van de betreffende bewoners zijn geïnformeerd. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag