Oldael

Complimenten en suggesties

Complimenten

Bent u tevreden over onze zorg en dienstverlening? Ook dat horen we natuurlijk graag van u. Dat kan persoonlijk naar onze medewerkers, maar u kunt bijvoorbeeld ook via Zorgkaart Nederland uw ervaringen met onze woonzorgcentra delen.

Suggesties

Misschien heeft u ideeën hoe het nog beter kan. Uw suggesties zijn welkom en kunt u ons laten weten per e-mail via info@oldael.nl. Natuurlijk kan dat ook rechtstreeks met de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV) of teamleider.

Mijn moeder woont op een gesloten afdeling. Ik ben zeer onder de indruk van de liefdevolle verzorging door het personeel op deze afdeling. Hoewel ik het aanvankelijk moeilijk vond om haar daar achter te laten, stelt het mij gerust dat mijn moeder in goede handen is. Ik word regelmatig op de hoogte gehouden van haar wel en wee.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag