Oldael
Home Nieuws Coronapatiënten verpleegd op afgesloten cohortafdeling

Coronapatiënten verpleegd op afgesloten cohortafdeling

17 april 2020

Corona 28Op 16 april j.l., werd in de middag bekend dat 3 zieke bewoners in Aelbrecht van Beijeren besmet blijken te zijn met het coronavirus. 

We hebben hier direct actie op ondernomen, waarbij we  de richtlijnen van het RIVM volgen.

 Wij hebben inmiddels met de betrokken families contact gehad en hen van de diagnose op de hoogte gesteld. Zij worden vandaag alle drie overgeplaatst naar Oldeslo, waar zij op de gesloten afdeling verpleegd en verzorgd zullen worden. 

De gesloten afdeling in Oldeslo is inmiddels compleet ingericht als cohortafdeling voor bewoners  van Oldael die besmet zijn geraakt met corona. Hier ontvangen zij liefdevolle, vakkundige zorg en medische ondersteuning indien nodig. Daarnaast hebben de bewoners zo meer leefruimte dan wanneer zij in  isolatie verpleegd en verzorgd worden.  De inrichting is gedaan in samenspraak met de specialist ouderengeneeskunde. 

 Door de coronapatiënten in cohort te verplegen en verzorgen ontstaat de minste kans op nieuwe besmettingen in de huizen. Op deze manier werken we zo veilig mogelijk. 

 De afdeling is hermetisch afgesloten van de rest van het huis. Medewerkers van deze afdeling gebruiken een apart trapportaal om bij de afdeling te komen, waarlangs ook de aan- en afvoer van goederen plaatsvindt. De medewerkers  nemen alle beschermende maatregelen in acht: zij gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen op de juiste manier en houden zich goed aan de hygiënerichtlijnen. 

 Binnen Oldael zijn voorlopig voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen aanwezig. We blijven hier alert op, zodat we veilig kunnen blijven werken.  

De medewerkers,  bewoners en eerste contactpersonen zijn    hierover geïnformeerd.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag