Oldael
Home Nieuws  Coronavaccinaties in de Kerkzaal

 Coronavaccinaties in de Kerkzaal

8 maart 2021

 

IMG_1607Op 8 maart ontvingen de bewoners van Oldeslo (begane grond, eerste en tweede etage) hun eerste coronavaccinatie in de Kerkzaal van Oldeslo. Deze bewoners krijgen de vaccinatie van het 'prikteam' van Hadoks, de Haagse huisartsenkoepel  toegediend. 

Voor Hadoks was dit de primeur, daarom was er een fotograaf van Hadoks bij om het vast te leggen voor de krant. 

De bewoners van de derde etage  hebben hun vaccinatie al eerder ontvangen.   Woensdag zijn bewoners van Aelbrecht van Beijeren aan de beurt voor de eerste ronde vaccinaties.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag