Oldael
Home Nieuws Cursisten Zinvolle Dagbesteding ontvangen certificaat

Cursisten Zinvolle Dagbesteding ontvangen certificaat

23 december 2016

Zinvolle-dagbesteding-certificaat-public 

Op 15 december ontvingen maar liefst 13 medewerkers van Oldael  het certificaat voor het volgen van  de cursus Zinvolle Dagbesteding.  Medewerkers uit de zorg, gastvrouwen en activiteitenbegeleiders van beide locaties hebben met elkaar samen gewerkt aan het  ontwikkelen van plannen. Juist deze samenwerking was bijzonder waardevol, aldus de medewerkers, omdat je elkaar  door het delen van  ideeën verder kunt helpen.

 De cursus was een eerste stap om invulling te kunnen geven aan het beleid 'Waardigheid met Trots' waarvoor de regering extra financiële middelen beschikbaar heeft gesteld. Deze extra middelen  zijn beschikbaar gedurende een periode van 4 jaar en dienen voor 2/3  te worden besteed aan het geven van een zinvolle daginvulling aan ouderen en voor  1/3 aan deskundigheid bevorderen van medewerkers.

Onder een zinvolle daginvulling wordt o.a. verstaan het meer begeleiden en betrekken van cliënten bij activiteiten en handelingen die zij thuis ook gewend waren te ondernemen en het deelnemen aan activiteiten die door een andere organisatie worden geboden dan de zorgaanbieder waar een cliënt verblijft.

Onder deskundigheid wordt verstaan het vergroten van kennis over ziektebeelden, kennis over en vaardigheden voor een betere communicatie met cliënten en familieleden, het versterken van de eigen regie van de cliënt en zijn familie en het creëren van ruimte voor (team)reflectie en coaching op de werkplek.

Het is  mooi om te zien hoeveel positieve energie deze cursus en de extra middelen teweeg brengen bij met name de medewerkers die zich iedere dag met hart en ziel inzetten voor de oudere cliënten binnen de zorggroep Oldael. In 2017 gaan de plannen geconcretiseerd worden en zullen onze bewoners daarvan kunnen profiteren.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag