Oldael

Dagbesteding

Bewoners bepalen zelf hun daginvulling. We proberen voor dagelijks terugkerende zaken als eten, verzorging en schoonmaken verschillende opties te bieden, op basis van wat de bewoners prettig vinden. Sommige bewoners vinden het bijvoorbeeld fijn gezamenlijk te eten. Anderen krijgen de maaltijden liever bezorgd. Het kan allemaal.

Elke dag zijn er activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan gymnastiek, zingen, schilderen, een filmmiddag of een themamaaltijd. Regelmatig zijn er uitjes waarvoor we onze eigen bus gebruiken. Bij de aangeboden activiteiten houden we uiteraard rekening met de coronamaatregelen.

We vinden het belangrijk een rijk programma te bieden en nodigen familie van harte uit om bijzondere dingen mogelijk te maken. Dit kan bijvoorbeeld door mee te doen/gaan of te helpen bij een activiteit. Af en toe of structureler als vrijwilliger bij Oldael.

Ook kunt u het Steunfonds Oldeslo of de Vrienden van Aelbrecht van Beijeren steunen, zodat we nog wat extra kunnen betekenen voor onze cliënten.

  • Creatief
  • handmassage
  • spaanse middag
  • Gymles_Oldael
  • dameskoor
  • 3e oldeslo
  • Tovertafel2
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag