Oldael
Home Nieuws  Deelname lerend netwerk, het eerste jaar

 Deelname lerend netwerk, het eerste jaar

23 juli 2019

 In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg, opgesteld door Zorginstituut Nederland, staat beschreven wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De sector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te verbeteren en het vertrouwen te herstellen.

Uitdagingen in de ouderenzorg

Lerend netwerkBewonersgroepen wisselen steeds sneller vanwege de kortere verblijfsduur en de cliëntpopulatie wordt complexer. De zorg is steeds meer een combinatie van lichamelijke, sociale en welzijnscomponenten. De vergrijzing neemt toe en het aantal zorgvacatures stijgt. Om mee te kunnen bewegen in die veranderingen heb je een lerende organisatie nodig. Je komt verder als je de antwoorden op deze uitdagingen niet alleen hoeft te bedenken.

Samen leren en verbeteren

lerend netwerkOm die reden is Zorggroep Oldael sinds een jaar aangesloten bij een lerend netwerk. Samen weet je meer, leer je meer en wederzijdse inspiratie zet aan tot nieuwe inzichten en acties. De andere deelnemende partijen uit het lerend netwerk zijn het Van Ommerenpark in Wassenaar, de Stichting Wassenaarse Zorgverlening (SWZ) en het Meester Visserhuis in Den Haag. Een keer in de zes weken komt het lerend netwerk samen. Het is nu een jaar geleden dat de bestuurders met elkaar om tafel zaten en de samenwerking op papier zetten.

Marcel Verboom, bestuurder Zorggroep Oldael vertelt over het lerend netwerk

Het idee van samenwerking in een lerend netwerk

Verboom: “Het idee was om met drie enigszins gelijkwaardige partijen uit de nabije omgeving versterking te creëren. Je bent als kleine organisatie toch kwetsbaar. Samen ben je sterker, dat idee. Denk aan het delen van kennis, elkaar inspireren en elkaar helpen bij het oplossen van operationele zaken. Voorwaarde was wel dat ieders zelfstandigheid behouden blijft, zodat we niet naar een fusie hoeven te bewegen.

Terugblik op eerste jaar

Terugkijkend op het afgelopen jaar hebben we al mooie stappen gemaakt. Voor een paar uur per week huren we André Zaal in voor beleidszaken op HR-gebied. Hij doet dit ook voor een paar andere organisaties binnen het lerend netwerk. Onze HR-adviseur hoeft dan niet van alles uit te zoeken, dat heeft André namelijk al gedaan, en onze HR-adviseur kan zich dan bezighouden met meer operationele zaken. 

Een ander voorbeeld: we zijn een kleine organisatie. Op een bepaald moment waren onze twee verpleegkundigen beiden niet aanwezig door ziekte en/of vakantie. Maar er moest een bewoner geïndiceerd worden. Een telefoontje bleek genoeg om een verpleegkundige uit het meester Visserhuis hiervoor te laten overkomen. Super!

Samenwerking in de toekomst

Het idee is dat de samenwerking komend jaar verder doorontwikkeld wordt. Met het lerend netwerk gaan we komend jaar trainingen organiseren. En voor de ondersteunende diensten is het prettig om met gelijkgestemden te kunnen sparren. Zo zijn onze kwaliteitscoördinatoren samen om tafel gegaan, die reflectie houdt je scherp.

Deelname aan Oudtopia

Met het lerend netwerk nemen we ook deel aan Oudtopia. Oudtopia is een initiatief van de gezamenlijke Haagse ouderenzorgorganisaties, opleidingen en gemeente. In Oudtopia kunnen (aankomend) zorgprofessionals, studenten en mantelzorgers aan den lijve ervaren hoe het voelt om oud te zijn. Met die vernieuwde blik kunnen zij de zorg voor ouderen in de regio Haaglanden weer een beetje mooier maken. 

Oldael is te klein om ineens 30 mensen te kunnen sturen. Door als lerend netwerk mensen te sturen neem je niet alleen deel aan het netwerk met bestuur en staf maar ook met medewerkers van de werkvloer.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag