Oldael
Home Nieuws Dementie en wat er uiteindelijk echt toe doet 

Dementie en wat er uiteindelijk echt toe doet 

9 april 2016

Dementie-en-wat-er-toe-doetZorginstituut Nederland houdt jaarlijks een lezing.
Dit jaar verzorgd door bijzonder hoogleraar Anne-Mei The over  'Dementie en wat er uiteindelijk echt toe doet'.
Schrijver en essayist Bas Heijne reflecteerde op de lezing in een begeleidende essay met de titel 'Pragmatisch humanisme, daar gaat het om'.

Lees hier de lezing
(pdf)

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag