Oldael
Home Nieuws Dementie: opties voor een waardig en pijnloos levenseinde (?) 

Dementie: opties voor een waardig en pijnloos levenseinde (?) 

28 januari 2016

Vorige maand publiceerde het ministerie van Volksgezondheid een verduidelijking van de euthanasiewet uit 2002. In deze handreiking staat dat artsen ook zonder mondelinge toestemming van een dementerende in sommige gevallen mogen overgaan tot euthanasie.  NRC wijdde vandaag twee artikelen aan het onderwerp dementie en de opties voor een menswaardig en pijnloos levenseinde. 

'Artsen: denk bij dementie niet te snel aan euthanasie.'
Nienke Nieuwenhuizen, specialist ouderengeneeskunde en voorzitter van de Vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, vindt dat de discussie over euthanasie bij patiënten met dementie te eenzijdig is. Ze pleit voor meer aandacht voor andere opties om een waardig en pijnloos levenseinde te bewerkstellingen. Lees hier het interview.

'Wanneer gaat het behandelen van dementie over in mishandeling?'
Familie en specialisten komen aan het woord over hoe complex vraagstukken over levenseinde zijn bij mensen die zo dement zijn dat zij zich niet meer kunnen uitdrukken. "Het lijden voor familie is vaak groter dan het lijden van de patiënt".  Lees hier het artikel.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag