Oldael
Home Nieuws Dementie: TV en app 

Dementie: TV en app 

23 maart 2016

Dementia-app:

Dementia-AppMensen met een vorm van dementie zullen naar verwachting langer thuis kunnen blijven wonen, als zij daarbij adequaat worden ondersteund door mantelzorg en technologie.

De dementia-App helpt bij het ontzorgen van mensen met dementie en hun directe omgeving. De app biedt mantelzorgers de mogelijkheid op afstand bijvoorbeeld de agenda van de gebruiker bij te houden. Ook kan er door middel van beeldbellen eenvoudig en geregeld contact zijn en bevat de app onder andere een fotoalbum en geheugenspellen. Kijk voor meer informatie op www.dementia-app.nl

Seniorentelevisie:

SeniorenTVHet huidige TV-aanbod is voor mensen met dementie niet geschikt. Zij kijken televisie met andere ogen en beleven de voorgeschotelde beelden met een andere emotionele lading. Hierdoor kunnen televisie-beelden onrust veroorzaken en de sfeer  op de afdeling verstoren.

Stichting Seniorentelevisie werkt  samen met sociaal geriater Dr. Anneke van der Plaats. Volgens haar is het belangrijk dat het TV-aanbod aansluit bij de belevingswereld van mensen met dementie. En dat het is afgestemd op het dagritme op de afdeling.

STV gaat speciaal voor mensen met dementie nieuw beeldmateriaal ontwikkelen. Binnenkort kunt u het eerste specialistische dementiekanaal met de juiste verantwoorde dynamische prikkels, afgestemd op het moment van de dag verwachten. De eerste filmopnamen starten in maart 2016.

Meer informatie vindt u op www.seniorentelevisie.nl

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag