Oldael
Home Nieuws  ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) vanaf september online toegankelijk voor cliënten van Oldael

 ECD (Elektronisch Cliënt Dossier) vanaf september online toegankelijk voor cliënten van Oldael

20 juli 2017

 ecd-portalDe zorg die bewoners bij Oldael ontvangen, wordt gerapporteerd in een online ECD (Elektronisch Cliënten Dossier). Dit is belangrijk om te zorgen voor continuïteit in de zorg. Dit programma is momenteel alleen toegankelijk voor medewerkers van Oldael. Twee jaar geleden is in overleg met de cliëntenraden en het zorgkantoor besloten dat cliënten rechtstreeks toegang moeten krijgen tot een deel van hun eigen dossier. Vooruitlopend op een laatste overleg met de cliëntenraden, kunnen we u melden dat dit vanaf september mogelijk zal zijn.  Cliënt en zullen in augustus informatie krijgen waarin duidelijk wordt uitgelegd wat u of uw wettelijk vertegenwoordiger moet doen om zelfstandig uw zorgdossier in te kunnen kijken. 

Als cliënt kunt u ook iemand machtigen om namens u in het ECD te kijken. Wie dit is, mag u helemaal zelf bepalen. Het kan bijvoorbeeld uw dochter zijn, maar het mag ook iemand anders zijn, dat is aan u. Uw eventuele mentor of curator hoeven geen speciale instemming van u te hebben want die zijn immers door de rechtbank benoemd.

Het online cliëntportaal voldoet aan alle wettelijke eisen om de privacy van onze  cliënt en waarborgen.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag