Oldael

 BBQ aangeboden door Total!

22 augustus 2019

 17.00 uur Middels de  goede doelen dinnerbon krijgen wij door de firma Total een heerlijke BBQ aangeboden incl. drankjes en wordt er het spel "Ik hou van Holland gespeeld"

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag