Oldael

 Concert viool en piano

24 oktober 2018

 Ex-leerlingen van het Haagse Conservatorium verzorgen om 14.30 uur een licht klassiek programma in de aula van   Oldeslo.

Met   Javier Krohn op   viool   en   Mirna   Alicia   Reys   op   piano.
Javier komt uit Spanje en Mirna uit  Mexico.   Zij   treedt   op   als   de   culturele   ambassadeur van   haar   Universiteit   in   Tamaulipas.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag