Oldael

 Jaarvergadering cliëntenraad Oldeslo

17 april 2019

Jaarvergadering cliëntenraad  met aansluitend Familieavond

Tijdstip en locatie

 19.00 uur Aula Oldeslo  (kerkzaal). U kunt al vanaf 18.30 uur  naar binnen.

  1. Opening Jaarvergadering
  2. Vaststellen agenda
  3. Jaarverslag over 2018
  4. Vaststellen notulen van de Jaarvergadering van 9 mei 2018
  5. Rondvraag
  6. Sluiting Jaarvergadering

- Pauze -

Familieavond

  1. Opening Familieavond
  2. Presentatie manager zorg Maryvon Franken en manager welzijn Claudia Tuhehay
  3. Presentatie werkplan 2019 cliëntenraad
  4. Gelegenheid tot feedback

Na afloop is er gelegenheid om onder het genot van een  hapje en een drankje na te praten.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag