Oldael

 Kerkdienst

8 december 2019

 Kerkdienst door doopsgezinde gemeente Den Haag  voorganger  Ds. A v/d Zijpp

10:30-11:30 uur  in de Aula

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag