Oldael

 Koor Beth Jehoeda

21 november 2018

 Om 14.30   uur   kunt   u   luisteren   naar   het joodse    koor   Beth   Jehoeda   in de aula van Oldeslo.
Zij   zingen   a-capella   hebreeuwse,   spaanse   en   engelse   liederen. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag