Oldael

 Sinterklaas viering Oldeslo

4 december 2019

 15:00-16:00  uur in de Aula

Gezamenlijke Sintviering voor  Oldeslo en Albrecht van Beijeren.

Kinderen van familie en medewerkers zijn van  harte welkom. 

Graag opgeven bij Femke Taat  voor 30 november

taat@oldael.nl

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag