Oldael

 Stembureau verkiezingen

20 maart 2019

 Gehele dag stembureau in de Aula voor de  verkiezingen Provinciale staten en waterschap van   7.30 tot 21.00 uur.

Wanneer u van buitenaf komt, kunt u gebruikmaken van de ingang  aan de  Gerrit Kasteinweg.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag