Oldael

 Stoel van klank

9 september 2019

 IMG_145515.00 uur

Conny en Joyce , de Haagse stembevrijders, produceren  geluiden door gebruik te maken van klankschalen. In combinatie met een heerlijke handmassage voor de bewoners werkt dit zeer ontspannend .

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag