Oldael

 Verkoop door Human 4 Colours.

9 mei 2018

 vanaf 10.30 uur is er in onze hal een gezellige verkoop ! 

De enthousiaste  Monique en haar man Theo komen met sjawls, oorbellen en andere cadeau artikelen naar ons toe!

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag