Oldael

 verkoop hulpmiddelen.

19 juli 2019

 om 14.00 uur   Chiel vd Stelt  komt diverse hulpmiddelen verkopen o.a. relaxstoelen,rollators, en kleine  handige hulpmiddelen om het leven te veraangename.

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag