Oldael

 Verkoop schoenen

15 februari 2018

 Van 14 tot 16 uur is Tap Speciaal Schoenen aanwezig in de koffiekamer van Oldeslo.

Tap Speciaal Schoenen: Schoenpresentaties in verzorgingstehuizen, 
071 - 589 67 79, info@tap-speciaal-schoenen.nl

De mobiele thuiswinkel van Tap Speciaal Schoenen verkoopt vlotte schoenen voor alle soorten voeten. Van extra breed tot extra smal en van extra groot tot extra klein. Voor gevoelige voeten hebben wij een ruim assortiment pasvormschoeisel. Ook klanten met reumatische en diabetische voetklachten vinden bij ons een drukvrije moderne schoen.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  070 - 530 05 08
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag