Oldael

 VR bril 

20 augustus 2019

 15.00 uur even de virtuele wereld in d.m.v . de VRbril, korte reis naar de noordpool of een mooie duik en de zee het is allemaal te beleven met deze bril!

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag