Oldael
Home Nieuws  Elektronisch Cliënt Dossier nu online toegankelijk

 Elektronisch Cliënt Dossier nu online toegankelijk

1 september 2017

 Zorgverleners hebben de wettelijke plicht om hun zorghandelingen en observaties bij te houden in een zorgdossier. Oldael maakt daarvoor gebruik van ResidentWeb, een online Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Het was al mogelijk om dit dossier op de locatie in te zien samen met een EVV-er. Vanaf september kunt u echter ook zelfstandig uw dossier online bekijken, zonder hiervoor een afspraak te hoeven maken.

Wat moet u doen als u zelf uw ECD online wilt inzien?

Om uw dossier in te kunnen zien, heeft u een computer nodig met een werkende internet verbinding. U kunt een account aanvragen door een e-mail te sturen naar Renée Walhain, kwaliteitsmanager bij Oldael walhain@oldael.nl. U ontvangt dan accountgegevens, het reglement en een instructie voor het inloggen.

Meer informatie over het ECD >

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag