Oldael
Home Nieuws Extra middelen zinvolle daginvulling en deskundig personeel 

Extra middelen zinvolle daginvulling en deskundig personeel 

6 maart 2016

Het ministerie van VWS, ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland hebben eind vorig jaar afspraken gemaakt om structureel extra middelen beschikbaar te stellen voor kwaliteitsverbetering  bij zorgaanbieders. Voor de periode 2016 tot en met 2020 moeten deze middelen worden  ingezet voor zinvolle daginvulling en  het opleiden van personeel.  In 2016 gaat het om een bedrag van € 110 miljoen dat de zorgkantoren zullen verdelen over de zorgaanbieders.

Om een beroep te doen op de extra middelen, dient voor 1 mei 2016 (was 1 april) een plan ingediend te worden bij het zorgkantoor, ondertekend door de cliëntenraad, de ondernemingsraad en indien aanwezig de VAR (Verzorgende Adviesraad).

Het plan dat Oldael wil indienen is inmiddels goedgekeurd door de ondernemingsraad en ligt nu voor feedback bij de cliëntenraden. Zodra het plan definitief is, zullen we u concreter informeren over de plannen. Meer informatie over de extra middelen 'Waardigheid en trots' leest u in deze factsheet. U vindt ook informatie hierover op de website van Actiz en Waardigheid en trots.

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag