Oldael

Geschiedenis Vrienden van Aelbrecht van Beijeren

Schilderij_AvBOp 26 mei 1986 werd de Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren opgericht. Het woonzorgcentrum (toen nog ‘Huize’) is één van de oudste zorginstellingen in Nederland. Het is vernoemd naar Aelbrecht van Beijeren, die bij besluit van zijn broer Hertog Willem V van Beijeren, Graaf van Holland en Zeeland, in 1355 in de buurt van het Haagse Binnenhof het Sint Nicolaas Gasthuis stichtte.

Het gasthuis leverde niet alleen ziekenhuiszorg, maar zorgde ook voor de opvang van zwervers en bejaarden. Via de Halstraat, Oude Molstraat en de Amsterdamse Veerkade verhuisde het gasthuis in 1967 naar de Theo Mann Bouwmeesterlaan en kreeg het de naam Aelbrecht van Beijeren.

> Meer over de geschiedenis van Aelbrecht van Beijeren
.

Aelbrecht, Hertog van Beijeren, zesentwintigste Graaf van Holland, Zeeland en Friesland van 1389-1404.
(Kopie in 1999 geschilderd naar origineel door Riet Visser-Sier en geschonken door de Stichting Vrienden Huize Aelbrecht van Beijeren.)

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag