Oldael
Home Nieuws Gezellige Open dag

Gezellige Open dag

21 maart 2016

Op zaterdag 19 maart opende Oldael haar deuren voor belangstellenden. Het was een gezellige dag, zowel voor onze bewoners als voor de bezoekers. 

Er werd cake gebakken  - in Oldeslo met hulp van een aantal bewoners die zo een leuke activiteit hadden, appartementen werden bezichtigd en zowel de cliëntadviseur als locatiemanager van Oldeslo waren aanwezig om vragen van bezoekers te beantwoorden.

In het kader van de week van Zorg en Welzijn werd de zorg in het zonnetje gezet. Iedereen kreeg hiermee de gelegenheid met eigen ogen te zien hoe de bewoners van Oldeslo en Aelbrecht van Beijeren gastvrij hun (t)huis toonden. Zij genoten van de aandacht van de bezoekers en natuurlijk ook van de hapjes en drankjes. Al met al een geslaagde dag die zeker voor herhaling vatbaar is.

Open-dag_Oldael 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag