Oldael

Het DNA van Oldael

Missie: wat willen we betekenen voor wie?

Zorggroep Oldael is een kleine zorgaanbieder, met twee locaties in statige, residentiële wijken in Den Haag, waar de bewoner zo lang mogelijk zelfstandig en beschut kan wonen. Een (t)huis met aandacht voor welzijn en zorg op maat, een eigen keuken en met een open blik naar de buitenwereld. 

Wij geven daar invulling aan op basis van onze kernwaarden;

  • Waardig: eigen regie voor de bewoner
  • Aardig: empathisch, in dialoog met de bewoner
  • Vaardig: vakkundig in de zorg voor de bewoner

Visie: hoe kijken we tegen ouderenzorg aan en wat is onze rol?

Wij doen wat in ons vermogen ligt, om ouderen in hun laatste levensfase te laten ervaren dat prettig leven in onze kleinschalige woonzorgcentra mogelijk is. Wij bieden een veilige woonomgeving, ook voor echtparen. We geven persoonsgerichte zorg, die aansluit op de wensen en voorkeuren van de bewoner.

Wij doen dit samen met familie en mantelzorgers. Daarbij willen wij een lerende organisatie zijn, waarbij professionaliteit, kwaliteit en deskundigheid van onze medewerkers hoog in het vaandel staan.

Ambitie: wat willen we bereiken?

Een woonzorgcentrum zijn waar ouderen hun leven zo veel mogelijk naar eigen inzicht kunnen voortzetten.Waar ze zich thuis, comfortabel en veilig voelen en passende zorg en service krijgen.

Thuis bij Oldael. Dat is in één zin wat we graag voor onze bewoners willen. Dat ze ondanks dat ze niet meer thuis (kunnen) wonen, hun leven zoveel mogelijk als thuis kunnen voortzetten. Dit doen we onder andere door de herkenbare inrichting van de ruime appartement , de aandacht voor de levensgeschiedenis en voor samenwerking met de mantelzorgers en warme, professionele aandacht. Een plek waar ouderen zich veilig en comfortabel voelen, tot rust komen en de gezelligheid op kunnen zoeken.

Strategie: hoe maken we onze ambitie waar?

We werken mét in plaats van vóór de bewoner. We creëren mogelijkheden voor bewoners om zoveel mogelijk zelf invulling te geven aan het eigen leven met participatie van familie en mantelzorgers. Hierbij betrekken we ook de omgeving van ons woonzorgcentrum. En spelen we in op actuele ontwikkelingen in de ouderenzorg. In de jaarplannen werken we steeds uit hoe we onze ambitie met onze strategie concreet gaan realiseren. Alles wat we doen, doen we volgens onze kernwaarden waardig, aardig en vaardig.

Klik op het plaatje om het te vergroten (pdf opent).

DNA-Oldael

Verantwoording

Lees hier het   Bestuursverslag Zorggroep Oldael 2020  .
De  jaarrekening  2020 is gepubliceerd op de website van het   Ministerie van VWS  (U dient hiervoor de naam in het zoekveld in te voeren).

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag