Oldael

Het DNA van Oldael

Missie, visie en ambitie: wat willen we betekenen voor wie?

Al sinds 1355 vervult het Nicolaas Gasthuis -wat nu onze locatie Aelbrecht van Beieren is- als oudste gasthuis in de Haaglanden, een rol als ziekenhuis, verpleeghuis, opvanghuis en bejaardentehuis.

Samen met locatie Oldeslo, van origine een rusthuis opgericht vanuit de doopsgezinde gemeente, vormen zij onze herkenbare punten in de wijk van waaruit wij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. 

Twee locaties, ieder met een rijke geschiedenis van medemenselijkheid die we als stevig fundament naar de toekomst meenemen.

Op basis van de feiten en inzichten hebben we ons  Strategisch beleidsplan 2021 - 2025  ontwikkeld. Hierin delen we ons beeld van de toekomst (onze visie), onze rol in deze wereld (onze missie) en welke belofte wij doen aan onze (toekomstige) cliënten, de (wijk)bewoner, medewerkers, vrijwilligers en samenwerkingspartners. (onze positionering).

Waardig leven in   gastvrij Oldael

Verantwoording

Lees hier het   Bestuursverslag Zorggroep Oldael 2020  .
De  jaarrekening  2020 is gepubliceerd op de website van het   Ministerie van VWS  (U dient hiervoor de naam in het zoekveld in te voeren).

 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag