Oldael
Home Nieuws HKZ certificering voor Zorggroep Oldael 

HKZ certificering voor Zorggroep Oldael 

8 juni 2016

 HKZ-logoVorige week heeft Oldael opnieuw de certificering voor de HKZ toetsing behaald. Het keurmerk HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in de zorg en welzijn. Het behalen van dit keurmerk betekent dat Oldael op een verantwoorde wijze diensten aan haar cliënten levert, de kwaliteit van de geleverde diensten aan de gestelde eisen voldoet en dat de kwaliteit toetsbaar is.

Diverse audits zijn uitgevoerd met het Managementteam over de ontwikkelingen die zijn ingezet bij Oldael. De verbeterplannen en de opvolging hiervan zijn onderzocht  en de onderzoeker heeft laten weten dat Oldael intern de zaken goed op orde heeft, de cliënt centraal staat en dat er voortdurend wordt gewerkt aan de verbetering van de zorg en dienstverlening.

Oldael is trots op haar medewerkers, zonder hen is het behalen van dit certificaat niet mogelijk en alle medewerkers worden dan ook hartelijk bedankt voor hun inzet.

Meer informatie over de HKZ certificering vindt u op www.hkz.nl

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag