Oldael
Home Nieuws   Hugo de Jonge op bezoek bij Oldael

  Hugo de Jonge op bezoek bij Oldael

7 december 2021

Op 6 december bracht demissionair minister Hugo de Jonge van VWS een bezoek aan Oldael. Vilans reikte het eindrapport Waardigheid en Trots uit aan de minister. 

fvdb hdj old 03De minister zat aan tafel met Marcel Verboom (bestuurder Oldael), Anno Pomp (VWS), Anneke Augustinus (directeur van Vilans) en Paulien Vermunt (onderzoeker Vilans). De bijeenkomst vond plaats in de kerkzaal van Oldeslo.

Om de anderhalve meter te waarborgen namen medewerkers en cliëntenraadsleden van Oldael plaats op stoelen, opgesteld in een ruime kring om de gesprekstafel. 

fvdb hdj old 05De aanleiding van het bezoek was de afronding van het traject Waardigheid en trots, waar Oldael aan heeft deelgenomen. De minister ("Zeg maar Hugo") ging bij aanvang in gesprek met Marcel Verboom en de mensen van Vilans over Waardigheid en trots. 

Het programma Waardigheid en trots had als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te verhogen. Vilans-onderzoekers Paulien Vermunt en Yael Reijmer maken deel uit van het team dat het rapport ‘Aandacht voor kwaliteit’ schreef. Zij onderzochten welke verbeteringen er zijn er bereikt en wat de belangrijkste lessen van de ondersteuningstrajecten zijn. In dit onderzoek evalueerden zij de begeleiding binnen de 36 deelnemende organisaties. 

Lees het rapport

lees de factsheet

Demissionair minister van VWS Hugo de Jonge roemde vooral alle zorgmedewerkers die - zelfs in tijden van crisis - formidabel presteren.

'Dat het zoveel verpleeghuizen de afgelopen jaren is gelukt om de kwaliteit van zorg voor de meest kwetsbare ouderen flink te verbeteren, ondanks de enorme impact van het coronavirus, is een formidabele prestatie van al die geweldige zorgmedewerkers. Iets om heel dankbaar voor te zijn.' - Hugo de Jonge

De minister was erg benieuwd naar hoe Oldael dit traject heeft ervaren en vooral wat zorgmedewerkers eraan gehad hebben. Al snel ging het gesprek over de eerste golf van de coronapandemie en hoe medewerkers van Oldael die periode hebben ervaren. Hij toonde veel interesse in de verhalen van zorgmedewerkers en de ervaringen van de cliëntenraadsleden. Ook luisterde hij aandachtig naar verhalen vanuit de perspectieven van de arts, managers en teamleiders. 

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag