Oldael
Home Nieuws  Implementatie persoonsgerichte zorg d.m.v. de Brein Omgeving Methodiek™

 Implementatie persoonsgerichte zorg d.m.v. de Brein Omgeving Methodiek™

7 december 2018

Mensen die bij Oldael zijn komen wonen hebben van tevoren niet bedacht dat ze deze periode in hun leven met zoveel mensen moeten delen. Bij een aantal bewoners is sprake van een psychogeriatrische problematiek en de meeste mensen die aan dementie leiden zijn zelf niet meer in staat om aan te geven hoe zij dit graag willen. Het is dan ook aan hun naasten, verzorgenden en experts om er achter te komen wat de kwaliteit van leven kan bevorderen.

Wat maakt ons verschillend en waar vinden we elkaar

bom

Persoonsgerichte zorg

Samen proberen we het wonen binnen Oldael zo optimaal mogelijk te maken. Daarom zetten we in op Persoonsgerichte zorg. Bij Oldael willen we dat bewoners zich thuis voelen. Om het gevoel van thuis te laten ervaren, moeten we dus kijken vanuit het perspectief van de bewoners, inside out.

Om dit te kunnen doen, hebben we gekozen voor de Brein Omgeving Methodiek™ van Anneke van der Plaats. (Intern noemen we deze methodiek ook wel de BOM). De BOM helpt ons om te kijken welke invloed wij en onze omgeving hebben op het welzijn van de bewoners.

De Omgeving

De omgeving die bedoeld wordt zijn wij zelf, de mensen, maar ook de ruimte waar de persoon zich bevindt. Door de omgeving van mensen met dementie te observeren kunnen we bepalen welke aanpassingen een bijdrage leveren aan de verbetering van het woon-leefklimaat van de bewoners. Door even stil te staan bij de belevingswereld van de bewoner kun je de zorg afstemmen op diens zorgbehoefte. Dat houdt in dat we meer rekening houden met zijn/haar behoeftes en wensen.

Sinds juni 2018 bieden we onze medewerkers scholing en begeleiding in de werkzaamheden aan om te leren omgaan met onbegrepen gedrag.

Om deze gedragingen of hulpvraag te kunnen begrijpen volgen de medewerkers van Oldael een zogenaamde BOM-training. Deze training is opgebouwd volgens de 8 principes van Anneke van der Plaats, de bedenker van de Brein Omgeving Methodiek™.

De 8 principes van de Brein Omgeving Methodiek™

1.    Indeling van de hersenen in vier niveaus en de bijhorende functies,   

2.    Iemand met dementie is afhankelijk van zijn omgeving,

3.    Bij mensen die leiden aan dementie is het doseren van prikkels bijzonder belangrijk,     

4.    Het is ongunstig iemand met dementie te laten falen, 

5.    Het geheugen van iemand met dementie bestaat uit plaatjes,

6.    Externe prikkels kunnen bij mensen met dementie doelgerichte bewegingen bevorderen,

7.    Mensen die leiden aan dementie kunnen impulsen, emoties en stemmingen niet meer bedwingen,

8.    Mensen met dementie hebben minder behoefte aan slaap en meer behoefte aan dutten en aan veel licht overdag.

Omgang en bejegening

Nicole Polman, (BOM-coach) traint en adviseert de medewerkers hoe zij de bewoners op een juiste manier kunnen bejegenen en wat zij meebrengen in het dagelijks leven van onze bewoners. Onder- en overprikkeling is een aandachtspunt. Ook leert zij de medewerkers om bewoners niet aan te spreken op hun onvermogen.

Het coachen van de medewerkers op de werkvloer.

De BOM-coach is 3 dagen per week aanwezig en loopt vaak binnen bij de zorgteams. De medewerkers kunnen haar vragen om steun en advies. De coach loopt ook mee met de zorg van de bewoners. Medewerkers vinden het soms moeilijk om de juiste toonzetting te gebruiken wanneer ze bewoners niet begrijpen. Op zulke momenten adviseert de coach de medewerkers hoe ze dit op basis van de Brein Omgeving Methodiek™ kunnen doen.

Eerste team is om met de BOM

In oktober 2018 heeft het team van de begane grond, 1e en 2e etage in Oldeslo de scholing voltooid.

De basistraining bestaat uit het begrijpen en leren toepassen van de bovengenoemde 8 principes voor het omgaan met mensen die lijden aan dementie. De medewerkers weten nu wat onder- en overprikkeling kan doen met de gemoedstoestand van onze bewoners.

Behoefte inventarisatie

Op basis van deze kennis is geïnventariseerd waar bewoners behoefte aan hebben en wat de medewerkers zou ondersteunen in het uitvoeren van hun werk. Er bleek behoefte te zijn naar een ruimte als deze om kleinschalige activiteiten te organiseren. Deze inventarisatie heeft een leuke ontmoetingsplek opgeleverd op de eerste etage van Oldeslo: de Salon. De ingang van de Salon vindt u aan het centrale trappenhuis.

De Salon

Voor de inrichting van de Salon gebruikten we de richtlijnen van de BOM. Wij zijn trots op het resultaat.

de SalonDe Salon is tot stand gekomen in samenwerking met welzijn. De medewerkers hebben de salon zelf opgeknapt en ingericht. De ruimte is voor meerdere doeleinden te gebruiken. Katja organiseert er creatieve activiteiten en Esther richt zich op muziekactiviteiten. In 2019 zullen een aantal bewoners van de 1e en 2e  etage hier de warme maaltijd nuttigen.

Facet

De woonkamer van Facet wordt ook ingericht op basis van deze methodiek. Denk hierbij aan advies over inrichting en kleuren. De inrichting van een ruimte kan ervoor zorgen dat bewoners zich thuis voelen.  Met behulp van  moodboards stellen we een   goed afgestemd palet samen van kleuren, materialen, meubels etc. 

SOLL-donkerNicole Polman, BOM-coach:

“De bewoners zijn natuurlijk allemaal anders, maar hebben vaak ‘gemeenschappelijke delers’. De ruimte moet licht zijn en als ‘prikkelend’ worden ervaren, maar mag natuurlijk niet overprikkelen. Er is inrichtings-en kleuradvies gegeven. Samen met de medewerkers hebben we de moodboards bekeken en geanalyseerd. We gingen op zoek naar samenhang. De keuze voor de kleuren en de inrichting is uitgevoerd in lijn met de BOM.

In 2019 vervolgen we de ingeslagen weg: medewerkers krijgen    advies tijdens de werkzaamheden  in combinatie met verdiepingslessen. Ze mogen en kunnen vertrouwen op professionele steun. We zullen gezamenlijk de omgeving verder aanpakken zodat iedereen zich thuis voelt binnen Oldael.

Een oud spreekwoord zegt:

 “Het gaat er niet om te wachten tot de storm voorbij is, maar om te leren dansen in de regen”.

Leren dansen in de regen is in deze gelijk aan het omgaan met mensen die lijden aan dementie. En je zult zien dat als je danst, de regen ondergeschikt is, en het gevoel blijft. Dus laten we van 2019 een feestje maken!”

Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag