Oldael

In-, door- en uitstroom

Instroom

Wanneer u bij Oldael wilt komen wonen (instroom) in een van onze appartementen of aanleunwoningen, heeft u verschillende mogelijkheden. Gebruik de Keuzehulp om in 3 stappen meer inzicht te krijgen in de woonmogelijkheden bij Oldael, met of zonder zorg, en welke voorwaarden daarvoor gelden.

Zo kunt u kortdurend bij ons wonen bijvoorbeeld als u na ziekenhuisopname nog verpleegkundige hulp en toezicht nodig heeft om te herstellen. Ook kunt u tijdelijk bij ons logeren wanneer uw mantelzorger een weekend of langer weg of met vakantie gaat.

Heeft u langdurig zorg nodig en kan dat niet meer dichtbij of aan huis georganiseerd worden? Met een indicatie voor langdurige zorg (zorgprofiel / zzp 4,5 of 6), bent u welkom bij Oldael te verblijven. Oldael beschikt tevens over een gesloten verpleegafdeling waar cliënten terecht kunnen met een Bopz-beschikking.

Tot slot, kunt bij ons als particulier wonen. Dit betekent dat u de kosten voor wonen en zorg (zonder indicatie) volledig uit eigen middelen betaalt.
Lees meer over onze dienstverlening en zorg
. Bekijk hier een beknopt overzicht van welke zorg u nodig heeft en waar u hiervoor terecht kunt. Klik op het plaatje om de te vergroten (pdf).

160422_Zorgbehoefte_schema.

Doorstroom

Het kan zijn dat tijdens uw verblijf bij ons, uw indicatie verlengd of gewijzigd moet worden. Bijvoorbeeld omdat uw situatie wijzigt. Dit kan samen gaan met een overplaatsing. Van een aanleunwoning of meerpersoonskamer naar een eenpersoonskamer, tussen onze locaties, naar de gesloten verpleegafdeling Facet of eventueel naar een externe locatie.

Uitstroom

Veelal eindigt de zorg en dienstverlening bij overlijden van de cliënt of bij overplaatsing extern (uitplaatsing). Uitgangspunt bij uitplaatsing is een weloverwogen en zorgvuldig besluit, waarbij cliënt, contactpersoon en deskundigen betrokken zijn. Voor uitplaatsing gelden de volgende criteria:

  1. De wens van de cliënt zelf.
  2. De zorgvraag van de cliënt kan niet meer verantwoord door ons geboden worden.
  3. Het gedrag van de cliënt brengt grote overlast met zich mee voor medebewoners en is ondanks langdurige interventie niet beïnvloedbaar.
  4. Het niet voldoen aan financiële en/of contractuele verplichtingen.
Contactgegevens
Voor vragen over wonen en zorg:
  

T  06 - 46 34 14 91
E  clientadviseur@oldael.nl
 Locatie Aelbrecht van Beijeren 
T 070 - 530 05 30
E info@oldael.nl
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 1
2597 GT    Den Haag
Locatie Oldeslo
T 070 - 530 05 30 
E info@oldael.nl
Maurits de Brauwweg 18 
2597 KE  Den Haag